Eenmalig uitkering cao Pluimvee afgewezen

Ons voorstel om een eenmalige uitkering van € 1.500 aan alle medewerkers binnen de pluimveeverwerkende industrie (PluVI) is door de werkgevers afgewezen. In de afgelopen periode hebben wij wel met de werkgevers onderzocht of er een andere vorm mogelijk was om de medewerkers te compenseren in de explosief gestegen kosten voor levensonderhoud. Dit is helaas niet gelukt. Waarmee compensatie in welke vorm dan ook definitief van de baan is. Uitermate teleurstellend.

Ons voorstel van 12 oktober
Een dag voorafgaand aan het regulier overleg van 13 oktober heb ik de werkgevers het volgende geschreven:

"Economisch gezien hebben wij in Nederland, maar ook in de ons omringende landen, te maken met buitengewone economische omstandigheden. Dit maakt dat de Nederlandse burgers te maken hebben met hoge kostenstijgingen, deels structureel, deels tijdelijk. De redenen staan dagelijks in alle relevante media. De werknemers binnen de pluimveeverwerkende industrie hebben part noch deel gehad aan deze ontwikkeling. De huishoudboekjes zijn in onbelans. De kosten overstijgen de inkomsten, op spaargeld wordt ingeteerd.

Om burgers en daarmee ook werkenden tegemoet te komen komt de overheid met een miljarden steunpakket, waarbij zij ook wijst op de verantwoordelijkheid van werkgevers tegenover hun werknemers. Ik ben met de overheid van mening dat het van goed werkgeverschap getuigt als ook werkgevers hun werknemers compenseren in de gestegen kosten van de primaire levensbehoeften. Vandaar dat ik voorstel dat binnen de pluimveeverwerkende industrie een aanvullende cao-afspraak wordt gemaakt, luidende:

De medewerker ontvangt in de maand december 2022 een eenmalige uitkering van € 1.500 bruto. Dit geldt voor de werknemer als ook voor de medewerker die op uitzend-, detacherings- of ZZP-basis bij een werkgever werk verrichten."

In het Georganiseerd Overleg (GO) op 13 oktober heeft FNV zich bij ons voorstel aangesloten. Werkgevers gaven zich op dit voorstel te willen beraden.

Het stond toch al in de krant
In het Algemeen Dagblad en enkele regionale dagbladen stond 24/25 oktober: "In de pluimvee-industrie krijgen werknemers in december 1500 euro extra." Was het maar waar. Hoe het echt zit weten wij niet precies, maar wij vermoeden dat een overijverige journalist van het AD een eerder artikel in de Telegraaf fout heeft overgenomen. Díe € 1.500 komt er dus niet. En dat werd al snel duidelijk. Althans niet in deze vorm. Werkgevers wilden wel iets doen om de werknemers te compenseren, maar aan de voorwaarden die zij stelden konden en wilden wij niet voldoen. Die zijn - eenvoudig gezegd – in strijd met ons arbeidsvoorwaardenbeleid.

Op naar een nieuwe cao
Nu die eenmalige uitkering niet doorgaat maken wij ons op voor het reguliere cao-traject wat moet leiden tot een nieuwe cao vanaf 1 april 2023. Wat ons betreft vertalen wij de weigering van werkgevers nu in een forse loonvraag straks. Wij zullen ons dan ook niet beperken tot alleen dit onderwerp, maar hebben dan meer thema's en wensen die wij in de nieuwe cao gerealiseerd willen zien. Wij zullen de leden en daarmee ook jou dan nog over benaderen.

Afscheid
Na bijna negen jaar neem ik als bestuurder en onderhandelaar de komende maand afscheid van de PluVI. Ik had zo graag nog een 'afscheidscadeautje' aan de leden en tegelijkertijd een 'welkomstcadeautje' aan mijn opvolger willen geven. Helaas is het niet gelukt die eenmalige uitkering voor elkaar te krijgen. Ik heb mijn best gedaan. Ik wens ons, medewerkers, leden, kaderleden en mijn opvolger in de PluVI, geduld, vertrouwen, wijsheid en succes in de toekomst.

Reageren
Heb je nog vragen over deze nieuwsbrief of op- en aanmerkingen dan kun je vanzelfsprekend contact met mij opnemen. Dat kan via een e-mail, sms, whatsappje of gewoon telefoontje. Mijn contact gegevens staan hieronder.

Emiel Peper (bestuurder)
E aem.peper@cnvvakmensen.nl / M (06) 2343 2081

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error