Cao-slagers: stem over zeer mager eindvoorstel van werkgevers

De afgelopen 2 cao’s hebben werknemers genoeg rekening gehouden met de problemen van de werkgevers. Nu mogen de werknemers er op vooruit gaan. Dat is het uitgangspunt van CNV Vakmensen. Na drie onderhandelingsrondes zit de cao-slagers vast. Reden? De werkgevers zijn zuinig. Ze hebben een zeer mager eindvoorstel op tafel gelegd. Het woord is nu aan de leden!

Het bod van werkgevers in de derde onderhandelingsronde op 22 april was buitengewoon mager. Nadat bonden meteen aangaven dat dit te weinig was, zouden werkgevers schriftelijk nog een eindreactie geven om te kijken of ze dit bod nog wat konden verhogen. Dat hebben ze afgelopen vrijdag 29 april gedaan.

Het eindvoorstel van de werkgevers

Loon

 • In het afgelopen vrijdag per mail verzonden eindvoorstel hebben de werkgevers het loonbod van 22 april iets verhoogd van 2,5% naar 2,7%;
 • Daar kwam vrijdag een eenmalige uitkering van 170,- bruto bij voor het later in gaan van de loonsverhoging te weten per 1 juni 2022;
 • Verder hebben de werkgevers voorgesteld de jeugdlonen in salarisschaal 2 met 10 procent te verhogen;
 • En willen ze de jeugdlonen in salarisschaal 3 en 4 met 5 % omhoog te laten gaan (en de lonen behorende bij de ‘20 jaar trede’ ook met 10 procent te verhogen);

Koude toeslag

 • De Koude toeslag willen ze eenmalig indexeren (aan de prijzen aanpassen) met 2,7% per 1 juni;

Reiskosten

 • De reiskostenvergoeding blijft ook in hun laatste eindvoorstel 17 cent (was 15 cent), het zou mooi zijn geweest als de werkgevers daarvoor de reeds jaren geldende fiscale vrijstelling hadden benut, zoals dat in andere sectoren gebeurt, nu de brandstofprijzen zo zijn gestegen;

Seniorenregeling

 • Werkgevers willen de bestaande 95-100-100-regeling vervangen voor een 90-100-100-regeling. Zo kan de groep seniore werknemers -die hiervoor in aanmerking komt- 90 procent gaan werken tegen een volledig loon en volledige pensioenopbouw;

Onderzoeken

 • Uitzendkrachten: Werkgevers zijn bereid een onderzoek te doen om uitzendkrachten die vijf jaar werkzaam zijn in het geautomatiseerde productieproces van een voorverpakkingsbedrijf of centrale slagerij een vaste arbeidsovereenkomst te bieden. CNV Vakmensen heeft voorgesteld om flexwerkers na zes maanden een vast contract te bieden;
 • Quarantaine-onderzoek: In dit laatste eindbod is het werkgeversvoorstel geschrapt om werknemers die in quarantaine moeten gaan met één wachtdag te bestraffen. Werkgevers willen daarentegen wel een onderzoek doen naar het terugbrengen van de quarantaine lasten.
 • Verlofsparen: Voorts zijn werkgevers ook bereid een onderzoek te doen naar de invoering van verlofsparen en naar
 • Loontabel: een onderzoek naar de opbouw van de loontabel.

In dit laatste eindvoorstel hebben werkgevers hun voorstel van tafel gehaald om de zondagtoeslag af te schaffen.

CNV Vakmensen en FNV hebben aan de werkgevers op 22 april reeds laten weten dat dit hun bod veel te mager was. Zelfs als werkgevers het loonbod nog zouden verhogen naar 3 %. Werkgevers hebben toen aangegeven de bonden nog per post te laten weten wat ze uiteindelijk willen doen, dat is dus bovenstaande geworden.

CNV Vakmensen legt dit eindvoorstel negatief aan de leden voor.

Stemmen

Hier kunnen jullie je stem uitbrengen. Graag horen we vóór dinsdag 10 mei jullie reacties. Stemmen jullie vóór of tegen dit eindvoorstel?
Ontvang je de nieuwsbrief per post, dan kun je terecht op de cao-pagina voor de stemming.

Hoe verder?

Het lijkt er op dat we met praten alleen niet verder komen. Dus dan is het aan jullie: de vakbondsleden. Als jullie tegen stemmen: zijn jullie dan ook bereid om in actie te komen als je dit bod afwijst? Te beginnen bij de grote bedrijven? Als jullie/ de leden dit werkgeversbod afwijzen gaan de bonden een laatste ultimatieve brief richting werkgevers sturen. En als daar niet positief op wordt gereageerd volgt een ultimatum en komen we in actie. Niet leuk, maar we zien nu geen andere weg.
Actievoeren kan alleen samen!

Meepraten en vragen tellen?

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen.

Peter de Ridder, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 19 97 / E  p.deridder@cnvvakmensen.nl
en
Nancy Abelskamp, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 25 11 59 / E  n.abelskamp@cnvvakmensen.nl

Downloads