Cao Pluimvee - nog geen nieuw loonbod werkgevers

Op 9 maart was het derde overleg alweer.

Op voorhand gaven werkgevers aan met een verbeterd bod (nu ligt er 4%) te kunnen komen, mits vakbonden mee wilden denken aan hun voorstel om het aantal (atv)dagen te kunnen inzetten bij (toenemende) calamiteiten, zoals Code Rood door KNMI, Vogelgriep en Hitte-protocol,. Vakbonden hebben meerdere vragen gesteld wat werkgevers nu precies willen en zijn op voorhand bereid hierover mee te denken, zoals gezamenlijk een brief sturen aan de NVWA inzake meer flexibiliteit bij inzet van de NVWA bij Hitte-dagen als er niet gewerkt kan worden.

Reactie werkgevers op cao-voorstellen vakbonden

 • Looptijd: 1 jaar: Akkoord
 • Reiskosten: werkgevers willen vasthouden aan hun staffelvoorstel inzake vergoeding reiskosten
 • Afschaffen jeugdschalen: Werkgevers willen de jeugdschalen behouden (voor inzet scholieren en studenten)
 • Verhoging Eindejaaruitkering met 2%: Werkgevers willen liever de basislonen verbeteren
 • Verhoging minimumloon (met 10%) en de invloed hiervan op het loongebouw nader onderzoeken: Akkoord
 • Persoonlijk budget: verhogen per 1 januari van elk jaar. Cao-partijen zijn akkoord
 • Zorg-/Rouw verlof: werkgevers zijn bereid om hierover iets in de cao op te nemen, doch blijft maatwerk volgens werkgevers en dit onderkennen CNV en FNV
 • Pensioen: verbetering nabestaandenpensioen en andere verdeling premiebijdragen werkgever en werknemer, overhevelen naar de ingestelde werkgroep Nieuwe pensioenregeling Vlep
 • Uitzendkrachten en Arbeidsmigranten: Werkgevers willen de bepalingen in de cao (zijn uitzonderingen voor uitzendkrachten) uit de cao halen voor een groot gedeelte
 • Schrappen wachtdag bij ziekte: Werkgevers willen deze handhaven
 • Scholingsdag (8 uur per jaar) en ATV-rechten (15 of 16 dagen). Nieuwe wetgeving gebiedt partijen anders om te gaan met die atv gekoppeld aan scholingsactiviteiten; inzet vakbonden, Scholings ATV-uren vallen terug aan de werknemers. Werkgevers willen die Scholingsdag apart opnemen in de cao en terugvallen op 15 ATV-dagen?

Kortom, jullie zien het. Een veelheid aan punten, terwijl CNV-voorstellen heeft gedaan om met name het LOON te verbeteren en hebben dat nog eens nadrukkelijk aan de cao-tafel aangeven.

Volgend overleg

Op 23 maart aanstaande praten cao-partijen verder en hopen we tot een resultaat te komen.

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen. Klik HIER om direct naar de cao-pagina te gaan.

Ontvang je deze nieuwsbrief per post, ga dan naar www.cnvvakmensen.nl en ga vervolgens naar het kopje cao en tik in het zoekveld Pluimvee in.

Mooie aanbieding

Als je collega die nog geen lid is van CNV Vakmensen nú lid wordt, dan betaalt hij of zij de eerste 6 maanden slechts € 20,23. Niet per maand, maar voor de hele periode van 6 maanden. Daarna gaat de normale contributie gelden. Hij of zij heeft wel direct recht op alle vakbondsvoordelen. 

En meld jij je collega aan als lid, dan krijg jij een VVV-bon van € 20,-. Kijk op www.cnv-ledenwerven.nl.

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-51601997
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl