CAO-akkoord Trawlvisserij

Leden stemmen in met herziene eindbod van werkgevers

Geacht lid van CNV Vakmensen,

Jullie konden tot afgelopen woensdag je stem uitbrengen over het herziene eindbod van de reders in de Trawlvisserij.
Hieruit is naar voren gekomen dat de meerderheid van de leden heeft ingestemd met dit eindbod.
Wel doet een groot gedeelte dit met tegenzin, maar uit het commentaar valt ook af te leiden dat de afspraak om een studie naar de RVU-regeling te starten de doorslag heeft gegeven om toch in te stemmen.

Vertrouwende jullie hiermee geïnformeerd te hebben.


Met Vriendelijke Groeten,


Wietze Kampen                                  Gert Koster
Bestuurder                                          Vakbondsconsulent
CNV Vakmensen                                 CNV Vakmensen