Bedrijfsstoring Persoon is bedrijfsrisico

Volgend op de melding van leden van CNV binnen Persoon, dat er volgend op een brand in een schakelkast, de productie stil heeft gestaan voor meerdere uren, was het de vraag wat de firma Persoon hiermee ging doen.

In eerste instantie kregen we te horen, dat de niet-gewerkte uren zouden worden afgeschreven van het verloftegoed.

CNV heeft hierop gereageerd en na enige (juridische) druk vanuit het CNV, heeft de firma Persoon aangegeven en ons gemeld, dat zowel de uren worden doorbetaald (die stonden op het rooster) en dat er GEEN verlofuren worden ingehouden. Zo hoort het natuurlijk ook en het is goed dat de firma Persoon dat ook heeft bevestigd.

Zo zie maar weer dat lid zijn van CNV loont! Maak daarom de collega's lid van CNV met gunstige tarieven en goede rechtshulp. 

Maak je collega lid

Is je collega nog geen lid? Als jij je collega lid maakt, betaalt hij of zij slechts €24 voor de eerste 6 maanden. Jij ontvangt per aangebracht lid een cadeaubon van €20. Ga voor meer informatie naar www.cnv-ledenwerven.nl 
Samen staan we sterker!

Cao Vleeswaren: goede ideeën geef ze door

De cao eindigt dit jaar en er worden nu afspraken gemaakt voor overlegdata. Heb je suggesties voor de nieuwe cao, geef ze dan door via p.deridder@cnv.nl en alvast dank voor het meedenken.

Vragen? Stel ze gerust, daar zijn we voor!

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Voeding
M: 06 51 60 1997
E:  p.deridder@cnv.nl