Verslag cao overleg Vleessector van 17 en 24 februari

Spanning en irritatie is er over het uitblijven van afspraken om de flex-schil binnen de vleessector te verminderen.

Op 17 en 24 februari hebben cao-partijen (COV, FNV, en CNV) overleg gevoerd om te komen tot een nieuwe cao voor de vleessector.

Eerste ronde cao-onderhandeling

Tijdens het eerste overleg zijn de cao-voorstellen door alle partijen toegelicht en was er ruimte om vragen te stellen om voorstellen duidelijk te krijgen en wellicht de motivatie achter de geformuleerde cao-voorstellen. Heel teleurstellend was in dit overleg dat COV (werkgevers)aangaven GEEN afspraken te willen maken met vakbonden inzake het “terugdringen” van de Flex binnen de sector. COV en vakbonden zijn meer dan een jaar in overleg met de Overheid om het aantal Flexwerkers(arbeidsmigranten)terug te dringen en de “wantoestanden” binnen de sector uit te bannen. De doorgeschoten Flex moet echt anders georganiseerd worden en flex-krachten moeten sneller in dienst komen van de opdrachtgevers(werkgevers). CNV werkt constructief mee om deze scheefgegroeide verhoudingen te veranderingen, maar dan moeten de werkgevers hiervoor wel open staan?

Tweede ronde

Tijdens het tweede overleg op 24 februari is inhoudelijk gereageerd op elkaars voorstellen, de volgende punten staan op de agenda:

  • Looptijd en Loon
  • Invoeren uitkomsten Fuwa(functie indeling)en aanpassing loongebouw met hogere instap binnen de loonschalen, afschaffen jeugdlonen!
  • Op vrijwillige basis 40 uur per week willen werken
  • Reiskostenregeling en fietsregeling voor de eerste 10 kilometers woon-werkverkeer
  • Toeslagen(werken onder bezwarende omstandigheden zoals kou, afdelingen ect)ook voor medewerkers actief op de inpakafdeling
  • Eindejaaruitkering (EJU)ook in 2022 voor uitzendkrachten en flex-krachten
  • Aanpassing RVU regeling en wel dat er buiten de vleessectoren in deeltijd bijgewerkt kan worden
  • Toekennen eigen kamer arbeidsmigranten wordt de norm binnen de sector waar naar gestreefd wordt en compensatie in woonkosten bij ontbreken van zo’n eigen kamer
  • Studie naar verlofsparen, onderzoek naar doorbreken van ééntonig werk binnen de sector
  • Looptijden en netto pauzes

Kortom voldoende onderwerpen om verder te praten en nogmaals is door vakbonden heel indringend onder de aandacht gebracht dat er afspraken moeten komen tijdens dit cao-overleg over terugdringen van de flex-schil binnen de vleessector.

Reageren

Op de cao pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je bij alle fases reageren en je vraag stellen. Voor jou als lid maar ook voor jou collega's die (nog geen lid zijn). Ga direct naar de cao-pagina

Vervolg

Het volgend overleg is op 15 maart 2022 en moeten er flinke stappen gemaakt worden om tot een cao te komen.

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51601997
p.deridder@cnvvakmensen.nl

 

 

 

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error