Stemming CAO Resultaat Vlees

Volgend op het afwijzen van het eindbod d.d. 19 april jl. door de bonden FNV en CNV, heeft er op 24 mei opnieuw overleg plaatsgevonden tussen CAO partijen met een resultaat, dat als bijlage is bijgevoegd.

Looptijd

2 jaar, 1 maart 2022 tot 1 maart 2024

Loon

1 juni 2022 gaan de feitelijke lonen omhoog met 3.3%. Hiernaast een eenmalige bruto uitkering voor medewerkers en flexkrachten van € 300,- in juni 2022. Dit bedrag is onder andere ter compensatie van de gestegen brandstofkosten.
Tenslotte worden de feitelijke lonen per 1 maart 2023 verhoogd met 3.5%. De lonen gaan in totaal omhoog met 6.8%.
De jeugdlonen worden aangepast en verhoogd (zie bijlage).

Nieuwe loontabel

De door COV gewenste nieuwe loongebouw gaat niet door en is van tafel gehaald door de werkgevers. Dus geen gedoe meer met eventuele persoonlijke toeslagen.
De koude toeslag (art 24, lid 4) voor medewerkers in de productie gaat fors omhoog in 2 stappen (1 juni 2022 naar 1.21 en per maart 2023 naar 1.25 euro).

Reiskosten

Vakbonden willen dat de sector volwassen wordt en dat er een reiskosten regeling komt in de cao voor vaste en flexwerkers. Er is een afspraak dat volgend op een studie er een regeling komt in de CAO per 1 mei 2023.

Conclusie

Er ligt een verbeterd cao resultaat en CNV stelt vast dat er op dit moment niet meer inzit.

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. 

Stemmen

Wij verzoeken je opnieuw je stem te geven over dit cao resultaat voor 7 juni 2022 via deze LINK

Peter de Ridder
CNV Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51601997
E p.deridder@cnvvakmensen.nl

Downloads