Cao-akkoord voor de Visdetailhandel

Cao-partijen in de visdetailhandel zijn akkoord met een tweejarige cao die loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Zowel de achterban van CNV Vakmensen als van de werkgeversorganisaties VNV en CVAH hebben hiermee ingestemd.

Lonen
De loonschalen worden verhoogd met 3,25% per 1 januari 2019 en met 2,25% per 1 januari 2020. De lonen boven de loonschalen worden verhoogd met 2% op 1 januari 2019 en met 2,25% op 1 januari 2020. Zie ook de bijlage Uurlonen per 1 januari 2019.

Uitzendkrachten en flexwerkers
Uitzendkrachten en flexwerkers worden vanaf 1 januari 2019 vanaf de eerste dag dat zij in de bedrijfstak werkzaamheden verrichten dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers met een vast contract. Concreet betekent dit dat de gehele cao Visdetailhandel op hen wordt toegepast. 

Individuele Leerrekening
Werknemers in de bedrijfstak worden extra gestimuleerd om arbeidsmarkt-proof te blijven door te blijven leren. Iedere werknemer die een cursus of studie wil volgen kan dit belastingvrij doen. Bovendien stort de werkgever nog eens €200 per jaar op deze Individuele Leerrekening (bij een fulltime dienstverband), wanneer de werknemer hierom vraagt. De werknemer moet hiervoor de werkgever vragen een Individuele Leerrekening (IL) op zijn naam te openen. Voor meer details zie het bijgesloten akkoord

Aantrekkelijke bedrijfstak
Cao-partijen willen de visdetailhandel zeer aantrekkelijke maken om in te werken. Daarom wordt er een werkgroep/commissie in het leven geroepen die gaat onderzoeken hoe dit gerealiseerd kan worden. Het onderzoek behelst in ieder geval een inventarisatie van factoren die hoog scoren bij werknemers In concurrerende bedrijfstakken.

Wietze Kampen,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5120 3004
E w.kampen@cnvvakmensen.nl 

Bijlagen:
- cao-akkoord Visdetailhandel
- Uurlonen per 1 januari 2019

Downloads