Stem over het cao-resultaat Slagers: leden bepalen of het voldoende is!

De leden van CNV Vakmensen wezen vorige maand het eindvoorstel van de Slagers werkgevers (KNS) af. Daarop volgend hebben er deze week (op 17 en 18 mei) intensieve gesprekken plaatsgevonden tussen KNS en CNV Vakmensen om toch nog aan de onderhandelingstafel te trachten tot een cao te komen. Werkgevers hebben het eindvoorstel verbeterd, waarmee er nu een onderhandelingsresultaat ligt wat CNV Vakmensen neutraal ter beoordeling aan de leden wil voorleggen. Geef je oordeel voor 31 mei!

Wat bieden de werkgevers van de Koninklijke Nederlandse Slagers nu?

Looptijd

 • Een cao voor 2 jaar, te weten van 1 maart 2022 tot 1 maart 2024.

Loon

 • Per 1 juni 2022 worden de feitelijke brutolonen verhoogd met 3,5%. Per 1 maart 2023 gaan de feitelijke lonen opnieuw omhoog met 3,5%. Tezamen dus een verbetering van 7%;
 • Daar kwam afgelopen woensdag nog een eenmalige uitkering bij van 220,- euro bruto (op fulltime basis) voor het later ingaan van de loonsverhoging (te weten per 1 juni 2022 ipv 1 maart 2022);
 • Verder hebben de werkgevers voorgesteld de jeugdlonen in salarisschaal 2 met 10 procent te verhogen;
 • En de jeugdlonen in salarisschaal 3 en 4 met 5% omhoog te laten gaan (en die behorende bij de ‘20 jaar trede’ ook met 10 procent te verhogen).

Koudetoeslag

 • De koudetoeslag gaat per 1 juni 2022 van 9,80 euro per week naar 10.50 euro. En op 1 maart 2023 volgt nog een verhoging naar 10.80 euro.

Reiskosten

 • De reiskostenvergoeding gaat naar 19 cent (was 15 cent).

Seniorenregeling

 • Werkgevers willen de bestaande 95-100-100-regeling vervangen voor een 90-100-100-regeling. Zo kan de groep werknemers die hiervoor in aanmerking komt: 90 procent gaan werken tegen een volledig loon en volledige pensioenopbouw.

Onderzoeken

 • Uitzendkrachten: werkgevers zijn bereid een onderzoek te doen om uitzendkrachten die vijf jaar werkzaam zijn in het geautomatiseerde productieproces van een voorverpakkingsbedrijf of centrale slagerij een vaste arbeidsovereenkomst te bieden;
 • Werkgevers wilden werknemers die in quarantaine moeten met één wachtdag te bestraffen; Werkgevers willen daarentegen wel een onderzoek doen naar het terugbrengen van de quarantaine lasten;
 • Voorts zijn werkgevers ook bereid een onderzoek te doen naar de invoering van verlofsparen en
 • Een onderzoek naar de logica van de opbouw van de loontabel.

Zondagtoeslag verlaagd

 • De zondagtoeslag wordt daarentegen toch verlaagd. Werkgevers wilden die verlagen met 20%. Dat is nu een verlaging geworden met 10% in twee stappen. Dit jaar gaat de zondagtoeslag van 80% naar 75% en volgend jaar volgt nogmaals een verlaging: naar uiteindelijk 70%.

Zoals hierboven al genoemd CNV Vakmensen heeft tot het uiterste moment doorgepraat.
We moeten vaststellen dat er voor nu echt niet meer inzit.
Er zijn afspraken gemaakt op meerdere terreinen die we belangrijk vinden; zoals op het loon, de jeugdlonen, een verbetering van de reiskosten, betere seniorenregeling. En werkgevers gaan meerdere onderzoeken doen naar zaken die wij belangrijk vinden: naar uitzendkrachten, verlofsparen en de opbouw van de loontabel.

Dit resultaat is goed genoeg om het neutraal aan de leden van CNV Vakmensen voor te leggen.

Stemmen

Stemmen jullie vóór of tegen dit eindvoorstel? Klik hier om meteen digitaal je stem uit te brengen. Graag horen we vóór dinsdag 31 mei jullie reactie.

Ontvang je de nieuwsbrief per post, dan kun je terecht op de cao-pagina voor de stemming. Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga dan naar onze cao-pagina.

Peter de Ridder, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1997 / E p.deridder@cnvvakmensen.nl
en
Nancy Abelskamp, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5125 1159 / E n.abelskamp@cnvvakmensen.nl