Stand van zaken cao-overleg Darling Ingredients

Na de ledenvergaderingen in Son, Burgum en Vuren, hebben er inmiddels twee cao-overleggen met jullie werkgever plaats gevonden. In de bijlage vind je de gezamenlijke nieuwsbrief van de onderhandelingsdelegaties en de voorstellenbrief zoals wij die namens CNV Vakmensen hebben ingediend en besproken.

Mocht je naar aanleiding van het proces en/of de inhoud nog nadere vragen hebben dan kun je contact opnemen met de kaderleden of ondergetekende.

Van het verdere verloop van het cao-proces houden we jullie vanzelfsprekend op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

Mede namens Hans, Christiaan en Willem,

Jeroen Bruinsma
Bestuurder CNV Vakmensen
tel: 06-34497279

Downloads