Cao Gemaksvoedingsindustrie

Looptijd: -
Nieuwe cao in onderhandeling

De sector Gemaksvoedingsindustrie omvat werknemers die zich bezighouden met het maken van snacks en kant-en-klaarmaaltijden die worden verkocht in snackbars, cafés, cafetaria's en supermarkten. Dit houdt onder andere de verwerking, productie, verpakking en verkoop van gemaksvoeding in. Bijvoorbeeld belegde broodjes, pizza's, snacks en salades. In de cao Gemaksvoedingsindustrie staan afspraken over salaris, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken.

Belangrijkste punten

 • Loon: gedurende de looptijd van de cao worden de lonen als volgt verhoogd:
  • Initiële loonsverhoging per 1 januari 2023 van 4%;
  • Initiële loonsverhoging per 1 mei 2023 van 3%;
  • Initiële loonsverhoging per 1 januari 2024 van 2%.

Extra hulpmiddelen voor de cao Gemaksvoedingsindustrie

Zwaar werk (RVU)

Werkgevers en vakbonden hebben afgesproken dat de sector Gemaksvoedingindustrie een zogenaamde ‘Zwaarwerkregeling (RVU)’ krijgt. Deze regeling maakt het mogelijk dat een werknemer, als deze voldoet aan de voorwaarden, eerder kan stoppen met werken. De werkgever betaalt hiervoor een vergoeding of uitkering. Deze regeling is tijdelijk en geldt tot en met 2025.

Werknemers in de sector Gemaksvoeding moeten langer doorwerken door de gestegen AOW-leeftijd. Om ervoor te zorgen dat werknemers die zwaar werk verrichten of hebben gedaan gezond met pensioen kunnen, is het van belang dat deze werknemers eerder kunnen stoppen met werken. Met deze regeling kan een werknemer maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken.

Voor wie is de regeling bestemd?

De regeling is bestemd voor een werknemer die:

 • Werkzaam is in een productiefunctie of direct daaraan gerelateerde functie bij een werkgever die onder de Gemaksvoeding-cao valt, én
 • De afgelopen 10 jaar bij zijn huidige werkgever (of rechtsvoorganger) in dienst geweest, én
 • Gedurende deze periode is ingedeeld in loongroep A t/m D, of, mits de werknemer werkt in ploegendienst, in loongroep E en/of F én
 • De werknemer tussen 1 januari 2022 en 31 december 2025 een leeftijd bereikt die maximaal 3 jaar en minimaal 1 maand voor de AOW-gerechtigde leeftijd ligt.

Mocht een werknemer niet voldoen aan de gestelde criteria, dan kan, op initiatief van de werknemer en/of de werkgever, gezamenlijk in een vaststellingsovereenkomst worden afgesproken dat de werknemer gebruik kan maken van de Zwaarwerkregeling (RVU) en dat het reglement Zwaar werk (RVU) van toepassing is.

De volledige voorwaarden zijn terug te vinden in het reglement Zwaar werk (RVU).

Hoogte uitkering

De hoogte van de totale uitkering is afhankelijk van het aantal maanden tussen de uittredingsdatum en het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en het maximale RVU-vrijstellingsbedrag per maand. De RVU-drempelvrijstelling wordt jaarlijks geïndexeerd. Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt het bedrag €1.874,- (op fulltime basis) per maand.

Aanvraag

In de folder Regeling zwaar werk (RVU) Gemaksvoedingindustrie lees je hoe het een en ander werkt. Je kunt een aanvraag indienen voor de regeling via een aantal formulieren. Deze vind je onderaan de pagina van het Sociaal Fonds voor de Gemaksvoedingindustrie.

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

René Jongen
Onderhandelaar

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error

Word lid van CNV

Als lid van CNV maak je deel uit van een beweging die zich inzet voor goede werk- en salarisafspraken. Die in Den Haag opkomt voor jouw belangen. Een vereniging met experts bij wie je altijd en onbeperkt terecht kunt met al je vragen over werk en inkomen. En die voor elke levensfase een passende dienstverlening voor jou heeft.

 • Deskundig advies
 • Rechtshulp voor werk en privé
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte