Tweede onderhandelingsronde cao RFH: Voorstellen werkgevers weinig concreet

14 februari hebben wij onze voorstellen als vakbonden gedeeld. Helaas had RFH zijn voorstellen niet paraat. Op 14 maart hebben we daarom op basis van onze voorstellen de belangrijkste thema’s op een rij gezet voor de drie opvolgende onderhandelingsrondes. RFH heeft hiervoor een matrixschema opgesteld met deze thema's voor elke cao-ronde. Wij hebben met RFH ook afgesproken dat wij niet als in de voorgaande jaren 8 à 9 rondes gaan onderhandelen. Als partijen hebben wij namelijk de verplichting aan de medewerkers om spoedig tot een nieuwe cao te komen. Afgelopen dinsdag 19 maart hebben we voor de tweede keer met de directie van RFH aan tafel gezeten. Van een voorstellenbrief vanuit RFH is helaas nog steeds geen sprake. In deze nieuwsbrief tref je de besproken punten, de thema’s en de planning.

De volgende indeling is vastgesteld voor de bespreking van de cao-onderwerpen:

  1. Toelichting op de financiële situatie: De financieel directeur van RFH, David van Mechelen, heeft een toelichting gegeven op de financiële situatie van het bedrijf. RFH zal naar verwachting het boekjaar 2023 met verlies afsluiten, vanwege verschillende uitdagingen zoals de uitrol van orderpicksystemen, renovaties van gebouwen en vernieuwing van IT-systemen. RFH ervaart ook extra kosten zoals energie, vervoer en loonkosten. De directie benadrukte dat ze zich bewust zijn van de behoeften van de medewerkers, maar dat ze niet in staat zijn om deze kosten volledig te compenseren via loonsverhogingen.
  2. Het loongebouw: Er is uitgebreid gesproken over het loongebouw bij RFH. Hoewel RFH beweert dat het loongebouw marktconform is ten opzichte van andere bedrijven en sectoren, hebben we voorgesteld om het aantal stappen in salarisschalen te verminderen. Dit omdat het momenteel te lang duurt voordat medewerkers het maximale salaris bereiken. Daarnaast vinden wij dat medewerkers de afgelopen 10 jaar, ten opzichten van de gemaakte loonafspraken, te veel aan koopkracht hebben ingeleverd vanwege de inflatie. Dit moet worden hersteld. Het moet niet zo zijn dat medewerkers van RFH met lange dienstverbanden werkend armer worden. Dit moet worden gerepareerd. De volgende ronde staan we hier uitgebreid bij stil, wantd an doet RFH een loonbod.
  3. Duurzaam meedoen: Het tweede thema, duurzaam meedoen, omvat verschillende onderwerpen zoals sociale veiligheid, mobiliteit en scholing, mantelzorg, gezondheid en vitaliteit, en de Regeling Vervroegd Uitreden (RVU). RFH heeft al initiatieven genomen op het gebied van sociale veiligheid, maar er is nog geen betrokkenheid vanuit de vakbonden. Er is discussie geweest over het opzetten van een mobiliteitscentrum, waar RFH tegen is vanwege de aanwezigheid van de Talent Academy. Ook zijn er nog geen concrete voorstellen ontvangen met betrekking tot mantelzorgvriendelijk beleid, afgezien van het verlengen van de bestaande RVU-regeling voor maximaal 12 medewerkers.
  4. De volgende thema's zijn per cao-ronde ingedeeld:
  5. Arbeidstijden: 26 maart: op de cao-agenda.
  6. Beloning en onkosten 26 maart: op de cao-agenda.
  7. 4 april op de cao-agenda.
  8. Cao à la Carte. 4 april op de cao-agenda.
  9. Overige onderwerpen: 4 april op de cao agenda

Conclusie en planning volgende ronde
We maken ons zorgen over de snelheid van dit traject en hebben RFH opgeroepen om tijdens de volgende ronde op dinsdag 26 maart met concrete voorstellen te komen. We blijven streven naar een duurzame cao die het verlies aan koopkracht en inflatie compenseert. De komende bijeenkomsten zullen zich richten op de thema's arbeidstijden en het loonbod.

Maak jouw collega’s lid voor inspraak in een toekomstige cao
Maak jouw collega’s nu lid van CNV Vakmensen zodat zij meteen inspraak hebben op de voorstellen en straks ook kunnen beslissen over cao in 2025. Wat willen wij in onze cao? Is het resultaat voldoende om daarmee in te stemmen? Dat is dan aan jou en jouw collega’s. Jij ontvangt per geworven lid een cadeaubon t.w.v. €20,-! Maak ze nu lid voor maar € 20,23 voor de eerste 6 maanden via: Maak jouw collega lid van CNV!

Cao-traject online
Online kun jij jouw aanvullende ideeën plaatsen, stemmen op een idee van iemand anders, kun je al je vragen kwijt, het nieuws volgen over dit cao-traject en ook altijd reageren. Ga hier naar de cao-pagina. Samen kunnen we het belang van een sterke vakbond benadrukken, met het einddoel om tot cao afspraken te komen die nodig zijn om jou baan leuker te maken, duurzamer en gebaseerd op onderwerpen die zich nu afspelen op de werkvloer.

Met vriendelijke groet,
Namens de onderhandelingsdelegatie van CNV,

Souleiman Amallah
Onderhandelaar CNV Vakmensen
s.amallah@cnvvakmensen.nl
0620522211