Tijdens de 6de ronde hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao Royal FloraHolland

Op maandag 4 oktober is er na ruim 12 uur onderhandelen een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao RFH. Het is geen geheim dat we na een lange tijd van onderhandelen niet nader tot elkaar konden komen, waardoor we dreigden in een impasse te komen. We willen dit onderhandelingsresultaat aan jullie voorleggen, zodat je via de stemknoppen onderaan de e-mail of via de steminstructies in de nieuwsbrief(als je deze per post ontvangt) tot donderdag 27 oktober kunt stemmen. Daarnaast zullen er binnenkort doorbetaalde personeelsbijeenkomsten worden georganiseerd, waarbij de vakbonden en RFH een nadere toelichting zullen geven. Deze data worden binnenkort bekend gemaakt. Aansluitend op deze bijeenkomst kunnen vakbondsleden en niet-leden ook met ons in gesprek gaan. Lees verder voor meer informatie.

Vorige week hebben we samen met de kaderleden op verschillende RFH locaties geflyerd en  jullie geïnformeerd over onze uitgangspunten. Wij hebben tijdens het flyeren ook veel steun van jullie gekregen voor onze inzet. Gezien de onzekerheid bij RFH waren een korte cao looptijd en goede structurele loonsverhoging twee belangrijke uitgangspunten. Daarnaast wilden wij de werkgroepen Pensioenakkoord (Regeling Vervroegde Uittreding en Verlofsparen) en Arbeidstijden voortzetten om tijdens de looptijd alsnog tot overeenstemming te komen. Alles overziend, hebben we niet alles kunnen binnenhalen, maar denken wij wel dat dit resultaat het meest haalbare is.

Het onderhandelingsresultaat bevat de volgende afspraken:

  • Een nieuwe RFH-cao met een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022
  • Eenmalige uitkering in december 2021 van € 850 bruto, mits de medewerker per 31 december 2021 in dienst is met een keuze voor direct uitbetalen of sparen voor verlof
  • Uitzendkrachten krijgen een eenmalige vergoeding van € 200 bruto, mits de uitzendkracht is ingeleend per 1 januari 2021 of eerder én per 31 december 2021 nog is ingeleend
  • Indien de uitzendkracht per 1 december 2021 in dienst treedt bij RFH, dan ontstaat er ook recht op een eenmalige vergoeding van €850 bruto. Let wel: dan geen € 200 meer, want medewerker is dan geen uitzendkracht meer.
  • Een structurele loonsverhoging van 2 % per 1 juni 2022
  • Het verhogen van de onderste loonschalen naar € 13 per 1 januari 2022 met het streven om per 1 januari 2023 de loonschalen te verhogen naar € 14 euro per uur
  • De werkgroep arbeidstijden streeft er naar om voor 1 januari 2022 een afspraak te maken met als doel meer zeggenschap over arbeidstijden, duidelijke spelregels en balans tussen privé/werk te verbeteren.
  • De werkgroep pensioenakkoord streeft er naar om voor 1 mei 2022 een afspraak om te komen tot een RVU-regeling voor zware beroepen en aantrekkelijke verlofspaarregeling om eerder te kunnen stoppen met werken.

Je kan het volledige onderhandelingsresultaat bekijken via de link onderaan deze mail of bijlage(als je de stukken per post ontvangt).

Hoe nu verder?
Het is nu aan de leden om hun stem te laten horen. Als lid van CNV Vakmensen kun je tot maandag 27 oktober 2021 jouw stem uitbrengen.

Tot slot: Samen staan we sterk, word dan lid van een vakbond!
Verder kan jij je collega’s informeren over de laatste stand van zaken door deze nieuwsbrief met je collega’s te delen. De vakbonden moeten dan ook keihard strijden voor een goede cao. Het is van groot belang dat ook jouw collega’s zich aansluiten bij de vakbeweging. Samen maken we het verschil!  https://www.cnvvakmensen.nl/sluit-je-aan/ . Heb je nog vragen of suggesties mail of bel ons dan via het onderstaande e-mailadres of telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

Souleiman Amallah
Bestuurder CNV Vakmensen
s.amallah@cnvvakmensen.nl
06-20522211                          

Downloads