Al het nieuws

Schrap hoge energiebelasting

Het kabinet moet de hoge energiebelasting schrappen. Die was bedoeld om vergroening te stimuleren, maar dat is voor veel mensen niet weggelegd.

Wrang

‘Terwijl de economie na anderhalf jaar coronacrisis eindelijk weer floreert, staan miljoenen Nederlanders er plotsklaps slecht voor. Het beetje salarisverhoging dat mensen kregen, gaat in rook op aan torenhoge energiekosten, benzine en woonlasten. Dat is wrang. Het kabinet moet snel over de brug komen om de koopkracht te repareren en banen te behouden,’ stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Niet uit de lucht

‘De hoge energiekosten komen niet uit de lucht vallen, maar zijn grotendeels het gevolg van eerder gemaakte politieke keuzes. Hoge belastingen op energie moesten Nederland vergroenen en aanzetten tot duurzamere keuzes. Dat is voor de meeste Nederlanders echter niet weggelegd. Het kabinet moet deze belastingen dus zo snel mogelijk schrappen. De extra koopkracht die dit oplevert, vloeit weer terug in de staatskas en kan daardoor netto juist meer opleveren,’ aldus Fortuin.

Het kabinet moet deze belastingen dus zo snel mogelijk schrappen. De extra koopkracht die dit oplevert, vloeit weer terug in de staatskas.
Piet Fortuin

Banen

Daarnaast dreigen de hoge energieprijzen banen te kosten. Fortuin: ‘Nu al zijn er bedrijven die de productie gedeeltelijk hebben stilgelegd en werknemers naar huis hebben gestuurd. Een situatie die niet te lang kan duren, omdat dit ten koste gaat van werkgelegenheid.’

Handreiking

Juist in deze tijden van politieke onrust zou het mooi zijn als het kabinet een handreiking doet. ‘Het vertrouwen in de politiek is lager dan ooit. De kabinetsformatie verloopt traag en het politieke midden holt steeds verder uit. Het kabinet doet er daarom slim aan om over de brug te komen en hiermee het vertrouwen in de politiek te herstellen.’