Onderhandelingen cao Royal FloraHolland gaan in oktober van start

Op maandag 10 oktober gaan we weer beginnen met de onderhandelingen over een nieuwe cao Royal FloraHolland. Wij zullen in deze tijd van oplopende inflatie en stijgende kosten voor levensonderhoud strijden voor een stevige loonsverhoging. Ons uitgangpunt is koopkrachtherstel en koopkrachtverbetering. Daarnaast is Royal FloraHolland volop in beweging en vinden er grootscheepse veranderingen plaats of gaan op korte termijn plaatsvinden. Een goed moment om de cao mee te laten groeien met deze ontwikkelingen. Wij vragen daarom om jouw hulp en bijdrage.

Door een aantal maatregelen -zoals langer doorwerken tot AOW-leeftijd, structureel tekort aan personeel- is er sprake van toegenomen werkdruk en dat komt de kwaliteit en veiligheid niet ten goede. Ook willen wij goede afspraken maken over zeggenschap van werktijden, balans werk-privé, verhouding vast-flex. In deze tijd is beloning en waardering van medewerkers ook nu onverkort van groot belang. Kortom, dit is het moment om jouw mening en stem te laten horen. Wij willen tijdens de vergadering jullie input ontvangen, welke wensen/ideeën er zijn voor de nieuwe cao.
Let op, alle vergaderingen vinden plaats aansluitend op het proces.

De volgende tijden zijn dan ook bedoeld als richttijden:
 • Locatie Naaldwijk:
  dinsdag 13 september om 11:15 uur kantine B Galerij
  dinsdag 13 september om 19:00 uur kantine Potplanten

 • Locatie Aalsmeer:
  woensdag 14 september om 12:00 uur kantine EF
  woensdag 14 september om 19:30 uur kantine Potplanten tribune G

 • Locatie Eelde:
  donderdag 15 september om 10:30 presentatie ruimte of tribune

 • Locatie Rijnsburg :
  dinsdag 20 september om 12:00 uur kantine Fleuratine

RFH brede enquête

De afgelopen weken hebben wij onze leden gevraagd om een enquête in te vullen. Dit was een groot succes, waardoor wij de enquête nog breder willen uitzetten. Daarom willen wij alle medewerkers vragen, lid of geen lid, om de cao-enquête (nogmaals) in te vullen via de QR code c.q. link, zoals omschreven in de gezamenlijke vakbondsbrief in de bijlage.

Wat nu?

Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen. Je kan meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Krijg jij deze nieuwsbrief per post, ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/caos en vul dan in de zoekbalk Royal FloraHolland.

Bestuurder CNV Vakmensen
Souleiman Amallah
s.amallah@cnvvakmensen.nl
mob. 06- 20522211

Downloads