Jouw mening gevraagd over cao Plantion

In onze eerdere nieuwsbrief hebben we je geïnformeerd dat wij in maart een brief ontvingen van Plantion, waarin Plantion aangeeft niet langer te willen samenwerken met CNV Vakmensen en FNV. Onze brief met reactie van 8 april hebben we met die eerdere nieuwsbrief meegestuurd. Graag ontvangen we jouw mening over de ontstane situatie.

Na deze briefwisseling hebben we op 25 mei een uur online kennis gemaakt met jullie directeur, waarbij hij een korte toelichting gaf. Daarna was het stil. Tot wij per mail van 22 juli 2021 van Plantion bericht ontvingen dat Plantion van plan is een cao met AVV af te sluiten. Blijkbaar zonder CNV Vakmensen en FNV. Plantion schrijft in die mail dat de meerderheid van de medewerkers hier positief tegenover staat.

Wij hebben inmiddels gereageerd op de mail van Plantion met een verwijzing naar onze brief van 8 april, waarin we aangeven dat wij nadrukkelijk de wens hebben om een cao met Plantion tot stand te brengen en geen reden zien om dit niet te willen, mede gelet op het belang van de werknemers en in het bijzonder onze leden.
Dat vinden wij nog steeds, zeker als door Plantion de AVV wordt uitgenodigd om een cao af te sluiten. Dan maken wij ons zorgen over het behoud van jullie arbeidsvoorwaarden.

Wij (beide vakbondsbestuurders) willen graag van jou als vakbondslid weten wat je vindt van de ontstane situatie. Daarbij hebben we 2 specifieke vragen:

  1. Vind je het belangrijk dat wij jouw belangen als vakbondslid blijven behartigen aan de cao-tafel bij Plantion?
  2. Heb je specifieke wensen of ideeën (naast natuurlijk een fatsoenlijke loonsverhoging) voor de nieuwe cao per 1 oktober?

Je kunt je antwoorden mailen naar e.jonker@cnvvakmensen.nl. FNV-leden kunnen naar hun vakbondsbestuurder mailen.
We ontvangen je mail graag vóór maandag 30 augustus aanstaande. Je mail wordt vertrouwelijk behandeld en komt niet in andere handen dan van de betrokken vakbondsbestuurders. We willen daarna een gezamenlijke ledenbijeenkomst organiseren.

Vakantie Ellen Jonker
Mocht je vragen hebben, dan kun je deze week contact opnemen met Rick Pellis via r.pellis@cnvvakmensen.nl of 06 5120 2994.
Vanaf dinsdag 10 augustus is Ellen Jonker weer aanwezig en kun je haar weer benaderen.

Alvast onze hartelijke dank voor je reactie!

Rick Pellis, waarnemend bestuurder CNV Vakmensen
Ellen Jonker, bestuurder CNV Vakmensen
E: e.jonker@cnvvakmensen.nl
M: 06 5052 1057
en
Marjolein Dubbelaar, bestuurder FNV Agrarisch Groen

Bijlage: brief CNV/FNV 8 april 2021

Downloads