Al het nieuws

Indexeren van pensioenen stap dichterbij

Het is heel goed nieuws dat het kabinet in 2022 de deur openzet voor het eerder kunnen indexeren van pensioenen. De Tweede Kamer en staatssecretaris Wiersma hebben afgesproken dat er een voorstel komt om de indexatiegrenzen te verruimen. Het CNV maakt zich hier al langer sterk voor.

Het voorstel regelt dat medio 2022 de indexatiegrenzen worden verruimd en dat indexeren in 2022 meer mogelijk wordt.

In lijn met CNV-oproep

Het CNV is positief over deze extra indexatiemogelijkheid voor pensioenfondsen. Het voorstel is in lijn met de eerdere oproep van het CNV om pensioenen zo snel mogelijk te indexeren naar aanleiding van de recente publicatie van de (stijgende) dekkingsgraadcijfers. Natuurlijk zal elk pensioenfondsbestuur zijn eigen evenwichtige belangenafweging moeten maken, met het oog op de financiële situatie van het fonds en in het licht van het nieuwe pensioenstelsel.

Verschil maken

'Miljoenen gepensioneerden wachten al jarenlang op indexatie. Door de oplopende inflatie is dat nog eens extra schrijnend. Wij verwachten daarom een voorstel van Staatssecretaris Wiersma dat voor zoveel mogelijk pensioendeelnemers verschil gaat maken,’ stelt Patrick Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar.