Eerste cao-ronde nieuwe cao RFH gestart op 10 oktober

Afgelopen maandag zijn we begonnen met de cao-onderhandelingen over een nieuwe cao Royal Flora Holland. De aftrap van deze cao-ronde werd gedaan door jullie financiële directeur David van Mechelen. Tijdens deze eerste sessie heeft hij namens RFH een toelichting gegeven over de context waarin RFH momenteel opereert. Daarbij gaf hij aan dat medewerkers van RFH ook het succes bepalen van RFH. Via deze nieuwsbrief nemen wij jou verder mee in de onderwerpen die besproken zijn. Daarnaast verwijs ik jullie voor de volledige cao-voorstellen naar de bijlage van deze nieuwsbrief. 

Uitdagende tijden

Volgens jullie directeur zijn het uitdagende tijden, met name de onzekerheden die op RFH afkomen zoals de gevolgen van de energiecrisis voor de Sierteeltsector. RFH maakt zich mede namens de Sierteeltsector hard voor een steunpakket zodat ook kwekers deze moeilijke tijden door kunnen komen. Anderzijds ziet hij ook de impact van de crisis waarmee zijn werknemers worstelen en de werkdruk die mede door de krapte van arbeidsmarkt is ontstaan. Kortom: na een periode van redelijke omzetcijfers ziet hij een onzekere tijden aanbreken waarbij de RFH nog niet kan voorzien wat er aan de aanbodkant van bloemen en planten gaat gebeuren.
Verder maakt RFH zich zorgen in welke mate de sector de kosten kunnen doorbelasten, zoals transport en energiekosten. Tot slot ziet jullie directeur ook de noodzaak om de inflatie enigszins te compenseren, maar hij heeft zich niet uitgesproken over een percentage. Wij zijn het wel met elkaar over eens dat wij samen uiterlijk 1 januari 2023 een nieuwe cao RFH willen hebben. Vervolgens heeft jullie HR directeur Anja de Bree het woord overgenomen en heeft zij een toelichting gegeven op de cao-punten van RFH.
De volgende punten wil RFH aan de cao tafel bespreken:
1.    Roosters en Arbeidstijden
2.    Loonontwikkeling RFH versus inflatie
3.    Beoordelingssystematiek RFH
4.    Sociaal Plan
5.    Pensioenakkoord, Pensioenregeling RFH inclusief de excedentregeling.

Uitgangspunten van de vakbonden

Vervolgens hebben wij op hoofdlijnen van onze uitgangspunten nader toegelicht, waarbij wij ons voornamelijk willen focussen op koopkrachtreparatie/verbetering. Afgelopen vrijdag 1 oktober kwam de inflatie uit op 17% en kunnen we vaststellen dat we met z’n allen aan het verarmen zijn.  We zijn dan ook op een kruispunt gekomen dat we dit cao-traject moeten aangrijpen om de balans te herstellen; we zullen ons hard moeten maken voor jullie arbeidsvoorwaarden. Het is nu bittere noodzaak om te voorkomen dat we met z’n allen in recessie komen en dat mensen vervolgens in armoede moeten leven. 
Wij willen naast een stevige looneis dat RFH een minimumloon van € 14 per uur hanteert en dat de reiskostenregeling wordt aangepast conform de fiscale ruimte met een minimum van €0,19 per km, waarbij de logische route volgens Google Maps wordt gehanteerd. 
Daarnaast zullen wij ons hard maken voor het verbeteren van jullie arbeidsomstandigheden en willen wij de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij RFH verbeteren, waaronder het vervroegen van de 80/90/100-regeling vanaf 60 jaar en het opnemen van een RVU-regeling in de cao. Kortom: het was een constructieve eerste cao-ronde en wij zullen op woensdag 19 oktober verder onze cao-voorstellen toelichten. Ook praten wij verder over de roostersystematiek versus flexibiliteit en jullie arbeidstijden.

Agenda cao-traject

De onderhandelingsdata zijn inmiddels vastgesteld en wij gaan ons uiterste best doen om per 1 januari 2023 een nieuwe cao RFH af te sluiten. Kijkend naar het voorgaande traject zal het weer een uitdaging om op korte termijn tot een nieuwe cao te komen. Daarnaast hebben we op woensdag 2 november nog een periodiek overleg staan, maar dat kan eventueel omgezet worden naar een cao-overleg. Uiteraard zullen we jullie tijdig informeren over de laatste ontwikkelingen.
Op onze cao-pagina kun je ook het hele cao-traject volgen: Cao Royal FloraHolland | CNV Vakmensen. De onderhandelingsdata zijn:
19 oktober
26 oktober
1 december (optioneel)
5 december
14 december.

De kracht van de vakbond

Wij willen jullie er nogmaals op wijzen dat de kracht van de vakbond mede wordt bepaald door de input van onze leden en met name om de zichtbaarheid en om de positie van CNV Vakmensen te versterken. Een grote kadergroep en een stevige/brede cao-commissie zijn dus van groot belang. Op dit moment hebben wij nog steeds plekken beschikbaar voor onze kadergroep. Dus wil jij actief invloed uitoefenen op het cao-traject en wil je regelmatig contact onderhouden met je collega’s bij RFH en met je vakbondsbestuurder, reageer direct via e-mail s.amallah@cnvvakmensen.nl 

Mede namens de kadergroep RFH, 
Souleiman Amallah, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2052 2211 / s.amallah@cnvvakmensen.nl

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error