Al het nieuws

Een meerderheid van de leden CNV Vakmensen stemt in met het onderhandelingsresultaat inzake aanpassen huidige pensioenregeling bij RFH

Tot vrijdag 21 mei konden de vakbondsleden stemmen over het onderhandelingsresultaat inzake het aanpassen van de huidige pensioenregeling bij PGB. De afgelopen maanden hebben wij meerdere keren met RFH onderhandeld over de pensioenregeling van RFH. Mede door lage rekenrente waren wij genoodzaakt om de huidige pensioenregeling aan te passen om zodoende de aanzienlijke stijging van de pensioenpremies te voorkomen. Nu heeft de meerderheid van FNV en CNV Vakmensen ingestemd met het onderhandelingsresultaat en zullen de aanpassingen met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 worden doorgevoerd. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een addendum dat een integraal onderdeel zal worden van de cao Royal FloraHolland. Meer lezen? Klik dan verder of/en zie de onderstaande bijlage voor de deelbare nieuwsbrief.

Wat was de aanleiding?
Deze pensioenregeling wordt sinds vorig jaar o.a. uitgevoerd door pensioenfonds PGB. Begin dit jaar zijn wij als sociale partners door PGB geïnformeerd over een aanzienlijke stijging van de pensioenpremie door de lage rekenrente. En het betrof niet alleen een forse stijging voor de pensioenpremie voor 2021, maar ook al voor 2022.  Dat zou dus inhouden dat zowel de medewerkers als RFH fors meer gaan betalen. Om deze regeling betaalbaar te kunnen blijven uitvoeren, waren wij genoodzaakt om met elkaar in gesprek te gaan. Wij hebben op constructieve wijze de juiste balans gevonden tussen de fiscale mogelijkheden en onze uitgangspunten die wij tijdens dit proces aan tafel hebben besproken.

Wat betekent dit voor jou?
De gemaakte afspraken gaan, met terugwerkende kracht, per 1 januari 2021 in. We hebben twee afspraken gemaakt, om de kostenstijgingen op te vangen:

  1. RFH legt extra geld in om een deel van de kostenstijgingen op te vangen.
  2. We versoberen de regeling, grotendeels door partnerpensioen om te zetten naar risicobasis.

Maar wat ga jij daarvan merken? Daarover hebben we goed nieuws; het gaat jou als medewerker niets extra’s kosten. Je leest in de krant dat bij veel bedrijven dit jaar de premie fors stijgt. Dat is bij RFH dit jaar dus niet het geval. We hebben een maximum premie afgesproken. Als deze maximum premie voldoende is voor de opbouw van 1,75%, blijft de opbouw 1,75%.  Maar als de maximum premie onvoldoende is, wordt de opbouw naar beneden bijgesteld.

Partnerpensioen bij het pensioenfonds bij  PGB wordt per 1 januari 2021 aangepast
Toch verandert er wel degelijk iets in je pensioen om de kostenverhogingen van PGB op te vangen. Niet met terugwerkende kracht, want het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd bij Nationale-Nederlanden, blijft daar op spaarbasis. Dit geldt ook voor het partnerpensioen dat je in 2020 bij PGB hebt opgebouwd. 

Maar vanaf 2021 gaat het partnerpensioen van spaarbasis over naar risicobasis.  Dat zit zo:

  • Als je in dienst bent en je komt onverhoopt te overlijden, dan ontvangt je partner het zo genoemde partnerpensioen. Hieraan verandert niets.
  • Maar als je uit dienst gaat om ergens anders te gaan werken of je gaat met pensioen dan ontvangt je partner – na jouw overlijden – alleen het partnerpensioen dat je tot en met 2020 hebt opgebouwd.  
  • Als je met pensioen gaat en je wilt toch partnerpensioen regelen, dan kun je ervoor kiezen een deel van jouw ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen. Je krijgt dan een iets lager pensioen, maar jouw partner krijgt, mocht je komen te overlijden, dan toch partnerpensioen.

 Wat is partnerpensioen?
Partnerpensioen op risicobasis kun je vergelijken met een verzekering. Als je bijvoorbeeld een reisverzekering hebt afgesloten en er overkomt jou iets tijdens de vakantie, dan wordt dit vergoed door de reisverzekering. Maar als je geen verzekering hebt, dan wordt er ook niet vergoed. Dus, als je in dienst bent, ben je ‘verzekerd’ voor partnerpensioen en als je uit dienst bent, ben je dat niet meer.  Is het nu logisch dat we het partnerpensioen hebben aangepast? Ja, want met de invoering van het Pensioenakkoord is het partnerpensioen standaard op risicobasis. En ook onze pensioenregeling moet straks voldoen aan het Pensioenakkoord. 

Pensioenpremie en franchise
Ieder jaar betaal je pensioenpremie. De premie van 2021 blijft dus 3,5% van je salaris. In 2022 ga je 3,8% betalen. En in de jaren daarna stijgt je premie ieder jaar een beetje. Tot en met 2024. Dat komt omdat we hebben afgesproken toe te groeien naar een premieverdeling van 1/3e voor medewerkers en 2/3e voor RFH.

Dan is er nog een deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt. Dat heet de franchise. Dit jaar blijft dat deel € 15.100 van je jaarsalaris. Vanaf volgend jaar verandert dit. Dan is dat deel gelijk aan de fiscaal minimale franchise. Hoeveel de franchise dan precies is, is nog niet bekend, maar de verwachting is dat deze volgend jaar nog iets lager is. Dit betekent dat je over een groter deel van je salaris pensioen opbouwt. 

Extra informatie over de aanpassingen in de pensioenregeling
Op 19 en 20 mei hebben wij samen met RFH (online) vragenuurtjes gehouden onder de noemer: “Vraag maar raak over je pensioen”. Iedereen die vragen had over deze aanpassing in de pensioenregeling, kon hier aan deelnemen. Er is een presentatie gehouden met uitleg over de regeling. De presentatie en een overzicht van  meeste gestelde vragen kan je via de volgende link bekijken:

Op dinsdag 1 juni van 18.30-19.30 uur organiseren we nog één (online) vragenuurtje. Aanmelden kan door een mail te sturen naar HR-secretariaat@royalfloraholland.com 

Waar kan ik meer pensioeninformatie vinden?
We kunnen ons voorstellen dat je óók vragen hebt over je persoonlijke situatie. Want die is voor iedereen anders. RFH heeft er voor gezorgd dat je met je vragen terecht kunt bij Nationale-Nederlanden (over het pensioen dat je daar t/m 2019 hebt opgebouwd), bij PGB (over de basisregeling en het ANW-pensioen) en bij ABN AMRO (over de aanvullende en de bijspaarregeling). We raden je aan om contact op te nemen met de betreffende pensioenuitvoerder.

En, als je nu vlak vóór je pensioen zit, dan kun je ook altijd een afspraak met HR. Als je dit wilt, stuur een mailtje naar hrservicedesk@royalfloraholland.com. Jouw vraag wordt dan naar de juiste medewerkers van HR doorgestuurd.  Let op: de medewerkers van HR mogen geen (financieel) pensioenadvies geven, maar kunnen je wel op weg helpen.  


Meer weten?
Heb je vragen of opmerkingen dan kan je ons bereiken via de onderstaande contactgegevens of heb je vragen omtrent het coronavirus & werk dan kan je meer informatie vinden via de volgende link: https://www.cnvvakmensen.nl/themas/coronavirus

 

Souleiman Amallah                                                        
Bestuurder CNV Vakmensen                                     
s.amallah@cnvvakmensen.nl                                                                           
06-20522211

Downloads