Cao tekst Royal FloraHolland definitief

Via deze nieuwsbrief kan ik jullie informeren dat de cao tekst is aangepast met de nieuwe afspraken. Wij hebben het cao traject formeel afgerond, maar we hebben nog een aantal uitdagingen, waaronder onze afspraken over de werkgroepen arbeidstijden en het pensioenakkoord inclusief een RVU regeling voor zware beroepen. Het is dus van groot belang om als vakbond nog sterker te worden bij RFH. Informeer je collega’s en laat ze lid worden van CNV Vakmensen: https://www.cnvvakmensen.nl/word-lid/persoonlijk/


Trajecten arbeidstijden en RVU


Wat betreft de werkgroep arbeidstijden hebben we al meerdere afspraken achter de rug en hebben wij deze maand en januari afspraken staan waarin wij hopen om dit onderwerp af te kunnen wikkelen. Het doel is om nieuwe afspraken te gieten in een voorstel en deze ter stemming aan jullie voor te leggen. Bij een positieve stemming zal deze zoals afgesproken in het onderhandelingsresultaat als addendum toegevoegd worden aan de cao. Hetzelfde geldt ook voor de RVU regeling. Hiervoor hebben wij ook al afspraken ingepland begin 2022 om dit traject te vervolgen en tot een regeling te komen. Wij zullen jullie hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Nieuwe cao en nieuwe opmaak


Als je de cao leest zal je merken dat naast de aanpassingen ook de lay-out is gewijzigd. Samen met de HR hebben wij hem leesbaarder gemaakt en hier en daar een up to date gemaakt als het om veranderde wetgeving gaat. Het resultaat is in onze ogen een overzichtelijk cao die leesbaar is en waar je niet hoeft te puzzelen tussen pagina’s, om te begrijpen wat de afspraken zijn over een bepaald onderwerp. Een goed begin richting het nieuwe jaar met een fris en fruitige cao.

Dit zijn belangrijkst cao afspraken

:

  • Een nieuwe RFH cao met een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022.
  • Eenmalige uitkering in december 2021 van € 850,- bruto, mits de medewerker per 31 december 2021 in dienst is met een keuze voor direct uitbetalen of sparen voor verlof.
  • Uitzendkrachten krijgen een eenmalige vergoeding van € 200,- bruto, mits de uitzendkracht is ingeleend per 1 januari 2021 of eerder én per 31 december 2021 nog is ingeleend.
  • Indien de uitzendkracht per 1 december 2021 in dienst treedt bij RFH, dan ontstaat er ook recht op een eenmalige vergoeding van € 850,- bruto. Let wel: dan geen € 200,- meer, want medewerker is dan geen uitzendkracht meer.
  • Een structurele loonsverhoging van 2% per 1 juni 2022.
  • Het verhogen van de onderste loonschalen naar € 13,- per 1 januari 2022 met het streven om per 1 januari 2023 de loonschalen te verhogen naar € 14,- per uur.
  • De werkgroep arbeidstijden streeft er naar om voor 1 januari 2022 een afspraak te maken met als doel meer zeggenschap over arbeidstijden, duidelijke spelregels en balans tussen privé/werk te verbeteren.
  • De werkgroep pensioenakkoord streeft er naar om voor 1 mei 2022 een afspraak te maken om te komen tot een RVU-regeling voor zware beroepen en aantrekkelijke verlofspaarregeling om eerder te kunnen stoppen met werken.

Link cao tekst Royal FloraHolland


Meer informatie over de cao-Royal FloraHolland kan je terugvinden via de onderstaande link:
CAO RFH(klik)

Verder kan jij je collega’s informeren over de laatste stand van zaken door deze nieuwsbrief met je collega’s te delen en vraag ze om lid te worden van een vakbond! Dus word lid van CNV Vakmensen, want samen maken we het verschil! https://www.cnvvakmensen.nl/word-lid/persoonlijk/ 

Meer weten?
Heb je vragen of opmerkingen dan kan je ons bereiken via onderstaande contactgegevens of heb je vragen omtrent het coronavirus & werk dan kan je meer informatie vinden via de volgende link: https://www.cnvvakmensen.nl/voeding/veilingen/themas/corona/ 

Met vriendelijke groet,

Souleiman Amallah
Bestuurder CNV Vakmensen
tel: 0620522211
mail: s.amallah@cnvvakmensen.nl