Cao-onderhandelingen vastgelopen RFH blijft bij eindbod en acties lijken onvermijdelijk

Vorige week hielden wij op vier RFH-locaties bijeenkomsten om werknemers bij te praten over de cao. De kans op een beter eindbod was klein. Daarom hebben we tijdens de bijeenkomsten onder alle leden via een stemming hun actiebereid gepolst. Deze is met 86% heel groot. Op 15 februari was op uitnodiging van RFH een laatste gesprek voor een verbeterd bod. Helaas zonder resultaat. Ook gaf RFH aan het sociaal plan niet te verlengen. Nu de onderhandelingen zijn vastgelopen, lijken acties onvermijdelijk. De leden hebben al vóór acties gestemd en nu moet er nog een ultimatum naar de werkgevers.

Grote actiebereidheid onder medewerkers
Tijdens de ledenbijeenkomsten gaven leden en niet-leden aan de vakbonden te steunen. Ook is er gestemd over eventuele acties als de directie op 15 februari niet met een verbeterd bod zou komen. Om actie te kunnen voeren moet minimaal 75% van de aanwezige leden vóór acties zijn. Met de stemming hebben jullie een duidelijk signaal afgegeven. Maar liefst 86% heeft vóór actie gestemd! Met dat mandaat hebben we een actiecomité opgericht. Ook gaan we een ultimatum (laatste brief voordat acties plaatsvinden) opstellen. Deze versturen we medio volgende week naar RFH.

Wat betekent het ultimatum?
Met het ultimatum geven we de directie van RFH een laatste mogelijkheid om in te gaan op de door ons gestelde eisen. Indien ze dit ultimatum ook naast zich neerleggen, hebben we vanaf dat moment het recht om actie te voeren. Mochten er acties komen dan lees je erover in de onze volgende nieuwsbrief. Dus hou je mail in de gaten!

Jouw recht op actievoeren
Staken is een recht dat is vastgelegd in het Europees sociaal handvest (artikel  6). Iedereen heeft dat recht. Je hoeft daarvoor geen lid te zijn van een vakbond. Je hebt dus het recht om het werk neer te leggen zonder dat het consequenties voor je heeft! Het is niet verplicht om zelf te melden dat je staakt, maar het mag wel. Als lid van een vakbond krijg je een stakingsuitkering.

Samen staan we sterker, word lid van een vakbond!
CNV strijd samen met de leden voor jouw nieuwe cao RFH. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk RFH-medewerkers lid worden van een vakbond. Samen staan we sterker! 
Maak jouw collega lid van CNV!

Cao-traject online
Online kun jij al je vragen kwijt, al het nieuws volgen over dit cao-traject en ook reageren. Ga hier naar de cao-pagina.

Met vriendelijke groet,

Souleiman Amallah                                                                                     
Bestuurder CNV Vakmensen
s.amallah@cnvvakmensen.nl                           
06-20522211

Downloads