Cao-onderhandelingen Plantion: een update

Onlangs hebben we jullie geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de cao Plantion. Deze cao is eind vorig jaar afgesloten met AVV zonder daarbij CNV en FNV te betrekken.

De cao loopt van 1 oktober 2021 tot 31 december 2022. Wij hebben op vrijdag 19 augustus 2022 een brief naar jullie directie gestuurd met de vraag ons uit te nodigen voor de komende cao-onderhandelingen. In deze brief hebben wij Planton gevraagd om voor 5 september 2022 op ons standpunt te reageren. Wij hopen dan ook namens jullie weer te onderhandelen over een nieuwe cao ingaande per 1 januari 2023.

Melding bij het NCP (Nationaal Contact Punt)

Naar aanleiding van het afgelopen cao-traject hebben wij Plantion destijds laten weten dat we het niet eens zijn met de manier waarop wij zijn uitgesloten aan de cao-tafel. Vervolgens hebben wij in januari een melding gedaan bij het NCP (Nationaal Contact Punt) over een vermeende schending van de OESO-richtlijnen. Op 27 juli 2022 hadden wij bij het NCP een hoorzitting en het is afwachten hoe deze procedure gaat verlopen. In de tussentijd willen wij bij Plantion kenbaar maken dat wij nog steeds cao-partij zijn.

Welke stappen hebben wij de afgelopen maanden doorlopen?

CNV Vakmensen heeft samen met FNV Agrarisch Gron begin november 2021 een brief gestuurd aan de Vereniging Bloemenveilingen Nederland (VBN) over het afsluiten van de cao bij Plantion zonder FNV en CNV Vakmensen.  Wij hebben de VBN & Plantion gevraagd om voor 15 november 2021 een inhoudelijke reactie te geven op de ontstane situatie. Wij hebben op onze brief zowel van VBN als Plantion een reactie mogen ontvangen, maar dat heeft er niet toe geleid dat de standpunten zijn veranderd.
VBN geeft in haar brief van 11 november 2021 aan dat zij volgens de statuten en reglementen van VBN zich niet kunnen mengen in de kwestie bij Plantion.

In de brief van 10 november 2021 die wij via de CC van Plantion aan VBN hebben ontvangen, geeft Plantion aan dat zij gebruik maakt van haar onderhandelingsvrijheid en heeft gekozen voor een onderhandeling met een werknemersvertegenwoordiging waarover directie, MT, OR en personeel het eens zijn. Het grootste deel van de medewerkers is volgens de directie van Plantion positief over het resultaat. In deze brief wordt er door jullie directie ook getwijfeld aan de representativiteit van CNV en FNV Vakmensen.

Vakbonden niet betrokken bij sociaal overleg

Deze opstelling van Plantion en VBN tegenover CNV en FNV getuigt zeker niet van goed werkgeverschap en is óók niet conform (internationale) normen en regels. Zoals eerder door ons is benoemd zijn de vakbonden bij Plantion helemaal niet betrokken geweest en zijn wij ook niet uitgenodigd om deel te nemen aan het cao-overleg.

Vorig jaar hebben wij onze leden benaderd met de vraag of zij het van belang vinden dat CNV en FNV Vakmensen weer worden betrokken bij het sociaal overleg bij Plantion. Een deel van onze leden geeft aan dat zij het belangrijk vinden dat hun vakbond weer betrokken wordt bij het cao-overleg. Naar aanleiding van dit signaal hebben wij in januari een melding gedaan bij het NCP (Nationaal Contact Punt) over een vermeende schending van de OESO-richtlijnen. Wil je meer achtergrondinformatie lezen over de gang van zaken dan kan je informatie bekijken via de volgende link:

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/agrarisch-groen/2021/12/plantion-en-vbn-reageren-op-boze-brief-fnv-standpu

Wij blijven voor jullie belangen opkomen!

Kortom, het is nog onduidelijk wat de uitkomsten van deze gesprekken zullen zijn, maar wij hopen dat Plantion zich realiseert dat zij niet zomaar CNV en FNV Vakmensen kunnen negeren. Wij hopen dat op basis van deze stap wij in het najaar weer worden uitgenodigd voor het bijwonen van het cao-overleg bij Plantion. Wij blijven natuurlijk voor jullie belangen opkomen, ook al zijn we geen cao partij bij Plantion. Je kan als vakbondslid altijd hulp en advies blijven krijgen van CNV Vakmensen. Bel gerust je bestuurder. Tot slot kunnen jullie je collega’s informeren over de laatste stand van zaken door deze nieuwsbrief met je collega’s te delen.

Meer weten?

Bij vragen of opmerkingen kan je ons bereiken via onderstaande contactgegevens.

Ellen Jonker, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5052 1057 / e.jonker@cnvvakmensen.nl  

Downloads