Bijeenkomst voor onze leden bij Plantion op 8 september

Op 5 augustus hebben we jou en onze andere vakbondsleden geschreven dat wij ons zorgen maken over de toekomst van jouw cao. Plantion wil nog steeds alleen met Alternatief voor Vakbond (AVV) de nieuwe cao gaan afsluiten, dus zonder FNV en CNV. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden; in de cao worden zaken vastgelegd zoals werktijden, ploegendiensten, pensioenen en toeslagen.

In diezelfde brief van 5 augustus hebben we twee vragen gesteld, namelijk:
Vind je het belangrijk dat wij jouw belangen als vakbondslid blijven behartigen aan de cao tafel en
Heb je specifieke wensen of ideeën voor de nieuwe cao per 1 oktober 2021.
We hebben slechts een paar reacties mogen ontvangen. Dat kan aan de tussenliggende vakantieperiode liggen, maar we kunnen op basis van een paar reacties in ieder geval geen conclusies trekken.

Wij kunnen als vakbondsbestuurders alleen jullie belangen behartigen als we weten wat jullie vinden, wat jullie willen, en wat jullie als ledengroep bereid zijn te doen als er een cao met de AVV zonder ons komt. We zijn jullie woordvoerders, maar dan moeten we wel weten waar jullie staan en toe bereid zijn. Zonder jullie actieve betrokkenheid lost deze situatie zich niet vanzelf op.

Daarom nodigen we je hierbij uit voor een online bijeenkomst van de vakbondsleden van FNV en CNV samen. We zullen dan met elkaar de situatie bespreken en vooral stil staan bij wat jullie als ledengroepen willen. Deze online bijeenkomst is op :   

Woensdag 8 september om 16.30 uur (tot ca. 17.30 uur)

Graag per mail aanmelden bij mij: e.jonker@cnvvakmensen.nl  Graag in de onderwerpregel van je mail vermelden: je naam, 8 september en Plantion. Na aanmelding ontvang je woensdagochtend de toegangslink (Teams) naar deze online bijeenkomst.

Zorg dat je erbij bent online, want het is belangrijk dat jij en de andere vakbondsleden zich uitspreken. Als het aan Plantion ligt, worden FNV en CNV buiten spel gezet door alleen met AVV een cao af te sluiten. FNV en CNV zijn dan geen cao partijen meer. Het is bekend dat AVV vaak minder sterke cao’s afspreekt dan FNV en CNV. Laten jullie dat gebeuren?!

Tot 8 september.

Ellen Jonker
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 50 52 10 57
E e.jonker@cnvvakmensen.nl