Webinar RVU Hoveniers 15 november

Op dinsdag 15 november wordt er een webinar Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) Hoveniers georganiseerd. CNV Vakmensen heeft hard zijn best gedaan om deze regeling tot stand te brengen. Het is vanaf 1 januari 2023 hier gebruik van te maken. Op 15 november kunt u hier meer informatie over krijgen.
In het pensioenakkoord is afgesproken dat in verband met de stijgende AOW-leeftijd er voor bepaalde groepen de mogelijkheid kan worden gegeven om eerder te stoppen met werken. Op individuele basis in overleg met je werkgever kan je al gebruik maken van deze regeling, maar tot op heden was het nog geen recht voor de werknemers. In de Hoveniersbranche hebben we nu afspraken gemaakt waarbij je als je aan bepaalde voorwaarden voldoet wel aanspraak kan maken op deze regeling. CNV Vakmensen heeft er hard aan getrokken om deze regeling tot stand te brengen en we zijn blij dat dat is gelukt samen met de andere betrokken partners bij de cao.

Webinar 15 november 19.00 uur

Om uitleg te kunnen geven over deze RVU-regeling Hoveniers organiseren sociale partners op 15 november om 19.00 uur hierover een webinar. Een digitale bijeenkomst om zoveel mogelijk werknemers hierover te kunnen informeren en daarmee wordt ook het startschot gegeven voor het deelnemen aan deze nieuwe regeling. Een uitnodiging hiervoor tref je bijgaand aan. Als je geïnteresseerd bent, meld je dan aan via het aanmeldformulier of via de QR-code met de camera van je mobiele telefoon.

Als je nog vragen en/of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl/hoveniers of op Instagram via @CNVGroen.

Downloads