Voortgang cao Grh. in Bloemen en Planten

Recent vond er overleg plaats met de werkgeversdelegatie van de VGB. Mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de handelsbeperkingen en de sterke stijging van de inflatie staat de sector na een lastige corona-periode voor nieuwe uitdagingen. Hoe daar mee om te gaan?

Na afsluiting van het cao akoord voeren de vakorganisaties met regelmaat overleg met de werkgevers. Afspraken die in het akkoord nader moeten worden uitgewerkt maar ook de actuele situatie wordt dan met elkaar besproken. En dat er actuele onderwerpen zijn ligt met de stijgende inflatie natuurlijk voor de hand. Het is voor veel mensen in ons land een moeilijke tijd. Stijging van de energiekosten, voedsel en brandstof maken het leven gewoon ook een stuk duurder. 

De cao kent een looptijd tot 1 juli 2023 en daaraan valt dus niet zo maar iets te wijzigen.  We hebben loonsverhogingen afgesproken maar met name de kilometerverghoeding woon- werkverkeer zou juist nu beter kunnen. Daarom zullen we binnenkort wederom onze zorgen uiten over jullie koopkrachtverslechteringen. We willen naar de medewerkers geen verwachtingen scheppen maar gaan op korte termijn met de werkgevers in gesprek in onze zoektocht naar oplossingen om de effecten van de sterk oplopende inflatie zoveel mogelijk te beperken. Nog even de cao-afspraken in hoofdlijnen:

  • Looptijd: tweejarige cao van 1 juli 2021 t/m 30 juni 2023.
  • Loonsverhoging van 2% per 1 maart 2022.
  • Loonsverhoging van 2% per 1 maart 2023.
  • Tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer van € 0,05 per km met maximum van 30 km enkele reis (dus maximaal 60 km vergoeding heen en terug).
  • Aanpassen van 80/90/100-regeling naar 7 jaar i.p.v. 6 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • De mogelijkheid om vanaf 45 jaar gebruik te maken van verlofsparen zonder vervaltermijn mits het wettelijke verlof is opgenomen.

Alg. Verbindend Verklaring (AVV) van de cao

Inmiddels is de cao tekst op onze website gepubliceerd. Helaas is de representativiteit van de VGB (Vereniging Groothandel Bloemen en Planten) nog  steeds niet op orde. We hebben afgesproken om extra onderzoek te doen naar de problemen omtrent de representativiteit van deze sector. Dit is noodzakelijk om de verplichtstelling van onder meer jullie pensioenregeling in de toekomst te behouden.  

Reparatie van de WW  via PAWW  (Private Aanvulling WW)

In de voorgaande cao hebben wij een protocol afspraak gemaakt om de versoberingen van de WW  (van 36 naar 24 maanden) incl. de WW-opbouw te repareren door aan te sluiten bij de Stichting PAWW. Dat was vanwege die representativiteit niet eerder mogelijk maar dat is nu geen belemmering meer. We zullen ons dan ook zo snel mogelijk aansluiten en dat betekent dat de medewerkers in deze sector voor de aanvulling van de WW (tot 36 maanden) een bruto bijdrage moeten betalen. Dat is voor 2022 vastgesteld op 0.2% van het brutosalaris.

Nieuw functiehandboek Groothandel in Bloemen en Planten

Op donderdag 7 april is het nieuwe functie handboek Groothandel in Bloemen Planten gepresenteerd. Het oude functie handboek dateerde nog uit 2002 en was sterk verouderd. Wij hebben met eigen functiewaarderingsdeskundigen en die van FNV, werkgevers en werknemers nauw samengewerkt om dit tot stand te laten komen. Het functiehandboek is een hulpmiddel bij het indelen van functies in functiegroepen. Het gaat dus niet om het persoonlijk functioneren van medewerkers, maar om de inhoud van de functie. Omdat de functiegroepen corresponderen met de eveneens in de cao opgenomen salarisschalen, betekent indeling van een functie in een functiegroep (functiewaardering) tevens indeling in een bepaalde salarisschaal (beloning).

Meer weten?

Voor vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld jouw werk of het lidmaatschap kan je bij Arie Kasper terecht. Hij is namens CNV Vakmensen als onderhandelaar bij jouw cao betrokken. Zijn emailadres is a.kasper@cnvvakmensen.nl. Bellen kan ook (06-13208402).
Maar als je echt goed geinformeerd wilt zijn kan je ook  deze webpagina openen: Grh. in Bloemen en Planten
Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/cao's , typ in de zoekbalk Groothandel in Bloemen en Planten en klik dan op jouw cao. Dan kom je op de cao-pagina. Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga dan naar Mijn CNV en pas en vul jouw gegevens aan.