Uitslag stemming verlengen PAWW Bos en Natuur

Via deze nieuwsbrief kan ik jullie informeren, dat de overgrote meerderheid van de medewerkers in de sector heeft ingestemd met de verlenging van de PAWW regeling voor een nieuwe periode van 5 jaar. Deze Cao werd in 2019 afgesloten vanwege een wetswijziging waardoor de opbouw van WW-rechten langzamer plaatsvindt en de duur van WW- en WGA-uitkering korter werd. De cao PAWW geeft recht op de WW- en WGA-rechten zoals die golden voor de wetswijziging.

Het betreft een werknemersverzekering, waarbij de premie voor deze regeling door werknemers wordt betaald. Cao partijen bij de cao Bos en Natuur hebben er voor gekozen om werknemers te raadplegen of er voldoende draagvlak is voor deze regeling. De uitkomsten daarvan bleken positief. In de sector Bos en Natuur was 81,5 %  van de werknemers positief over voortzetting van de cao.  De uitkomsten van deze raadpleging zijn zodanig dat de cao-partijen hebben besloten de Cao PAWW per 1 oktober a.s. voor een periode van 5 jaar te verlengen.

Premie
Voor 2022 is door SPAWW, de organisatie die PAWW-regeling uitvoert, een premie vastgesteld van 0,2% over het loon van de werknemer. De werkgever houdt het bedrag van deze premie in op het salaris van de werknemer en betaalt het aan SPAWW. Voor 2023 zal later dit jaar de hoogte van de premie door SPAWW worden vastgesteld. Ik verwijs voor meer informatie over de regeling naar https://spaww.nl/ 

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande bericht nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kan je me bereiken via onderstaande contactgegevens.

Rick Pellis                          
Bestuurder CNV Vakmensen
r.pellis@cnvvakmensen.nl
06 5120 2994