Uitnodiging ledenraadpleging stemming over principeakkoord cao DLF

In het 3e cao overleg hebben de vakorganisaties en DLF een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao. Wij nodigen jullie uit voor de ledenraadpleging op 24 augustus om 14.00 uur Stadium Room om over dit resultaat te stemmen. Lees verder en zie de bijlage wat is afgesproken.

Wat hebben wij afgesproken?

  • Looptijd nieuwe cao: 1 jaar, van 1-7-2022 tot en met 30-6-2023
  • Loonsverhoging: per 1-7-2022 verhoogd met 2,5% en 30 euro bruto (parttime naar rato)
Voorbeeld loonschaal 5:
Loon op 30-6-2022 = 2684 euro
Loon op 1-7-2022 = 2684 * 1,025 = 2751,10 euro + 30 euro = 2781,10 euro -> 2782 euro
Verschil = 2782 - 2684 = 98 euro -> 98/2684*100 = 3,66%

Voorbeeld loonschaal 11:
Loon op 30-6-2022 = 4783 euro
Loon op 1-7-2022 = 4783 * 1,025 = 4902,58 euro + 30 euro = 4932,58 euro -> 4933 euro
Verschil = 4933 - 4783 = 150 euro -> 150/4783*100 = 3,14%

Tijdens de ledenraadpleging zullen wij de overeengekomen loonsverhoging per loonschaal toelichten.
  • Reiskostenvergoeding: per 1-7-2022 verhoogd met 10%
  • Regeling Vervroegd Uittreden: per 1-1-2023 voor werknemers die minimaal 10 jaar in dienst zijn bij DLF en maximaal 3 jaar voor hun AOW leeftijd zitten. Maandelijkse uitkering van 1874 euro bruto voor fulltime, parttime naar rato. Deelnemen is 3 maanden van tevoren aanvragen en vaststellingsovereenkomst ondertekenen waardoor je uit dienst treedt bij DLF. Een sociale verzekeringswet (zoals WW of WIA uitkering) of neveninkomsten ontvangen tijdens deelname is niet toegestaan. Pensioen naar voren halen is wel toegestaan.
  • Verlofsparen: per 1-7-2022 voor werknemers die minimaal 1 jaar in dienst zijn bij DLF. Bovenwettelijk verlof en tijd voor tijd kan gespaard worden. Doel verlofsparen is vervroegd met pensioen, sabbatical, zorgverlof of studieverlof. Uitgangspunt is dat dit gespaarde verlofsaldo voor uitdiensttreding opgenomen wordt.
  • Duurzame Inzetbaarheid: DLF zal proactief het volgen van een opleiding, studie, cursus of training stimuleren bij de werknemers.
  • WGA premie: DLF zal gedurende de looptijd van deze cao de volledige premie betalen.
  • AWVN bijdrage: DLF zal gedurende de looptijd van deze cao de AWVN bijdrage aan de vakorganisaties betalen.

Stemming
Wij leggen dit resultaat positief aan jullie voor, maar jullie hebben het laatste woord. Dit zijn immers jullie arbeidsvoorwaarden. Kom naar de ledenraadpleging op 24 augustus om 14.00 uur Stadium Room en stem.

Tot dan!

Namens de CNV onderhandelingsdelegatie,

Bouke Nieuwenhuijse (kaderlid)
en
Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl

Downloads