Uitnodiging digitale ledenvergadering 3 november

Op woensdag 19 oktober heeft een gesprek plaatsgevonden met jullie directie, een afvaardiging van jullie Ondernemingsraad en de betrokken bonden. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van de voorgenomen richting waarin de directie wil bewegen en jullie arbeidsvoorwaarden in deze. Wij gaan graag met onze leden hierover in gesprek op 3 november tijdens een digitale ledenvergadering.

Tijdens de cao onderhandelingen eerder dit jaar hebben wij met werkgever gesproken over de aanstaande veranderingen en de gevolgen hiervan voor medewerkers. De vakbonden hebben toen aangegeven dat wij graag betrokken worden bij de overgang naar andere of nieuwe cao’s. Wij waren dan ook verrast toen werkgever ons meedeelde dat er voor de vakbonden alleen een adviserende rol mogelijk is binnen dit proces en dat verdere afspraken met de ondernemingsraad gemaakt worden. Wij hebben echter aangegeven dat wij willen onderhandelen over de collectieve voorwaarden van de overgang en niet achter individuele arbeidsvoorwaardenregelingen staan.

Tijdens het laatste gesprek hebben wij onze ongenoegen geuit over de weg die werkgever heeft gekozen en wij gaan hierover graag met jullie in gesprek.

Daarom zullen FNV Handel en CNV Vakmensen gezamenlijk een ledenvergadering houden.

Omdat het zeer lastig is iedereen op korte termijn te bereiken hebben wij besloten de ledenvergadering digitaal te houden op donderdag 3 november 2022 van 20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur.

De ledenvergadering zal plaatsvinden via MS Teams, deelname kan via de onderstaande link:

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Wij hopen op een grote opkomst, gezien het belang van het onderwerp.

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
E: s.faez@cnvvakmensen.nl