Al het nieuws

Stroef vervolg cao onderhandelingen

Op donderdag 18 november hebben wij de cao onderhandelingen met jullie werkgever vervolgd. We hebben alle voorstellen nogmaals doorgenomen en zijn dieper ingegaan op de inhoud ervan. Daarnaast hebben wij alle reacties die wij hebben ontvangen vanuit onze achterban gedeeld en toegelicht. Wij hebben geprobeerd stappen te zetten om nader tot elkaar te komen, helaas heeft jullie werkgever dat nog niet gedaan. Lees hieronder verder over het verloop van het gesprek.

Reistijden
Zoals verwacht riep het voorstel van jullie werkgever met betrekking tot de reistijd veel vragen en weerstand op bij jullie. Wij hebben dit gecommuniceerd naar jullie werkgever. Tot onze schrik kwam er echter een aanpassing van het voorstel die een nog grotere verslechtering inhoudt. In het nieuwe voorstel zal niet meer alleen het eerste en laatste half uur van een rit van en naar een inspectie voor eigen rekening komen maar zal de totale reistijd die je zou afleggen naar je standplaats in mindering worden gebracht. Wanneer je ver van je standplaats vandaan woont kan dit betekenen dat je dus meer dan een half uur voor eigen rekening krijgt. Bovendien wordt er gekeken naar de snelste route met google maps waardoor er geen rekening wordt gehouden met eventuele files.  

Wij hebben wederom meegedeeld dat dit voorstel voor ons niet bespreekbaar is omdat dit een grote verslechtering inhoudt.

Compensatie overwerk
Een ander voorstel van jullie werkgever was om overwerk pas vanaf een half uur voor of na een dienst te compenseren. Wij hebben aangegeven dat dit te lang is, wij vinden het redelijk dat iemand maximaal kwartier per dag zijn werk voorbereidt en afmaakt zonder deze minuten te schrijven. Alles langer dan een kwartier per dag moet worden aangemerkt en gecompenseerd als overwerk.

Vierdaagse werkweek 60-plussers
Jullie werkgever heeft een voorstel gedaan om het mogelijk te maken voor medewerkers boven de 60 één dag per week minder te werken. Wij hebben geen bezwaar tegen dit voorstel indien medewerkers goed geïnformeerd worden over de regeling.

De overige voorstellen van jullie werkgever hebben jullie kunnen lezen in de eerder gedeelde voorstellenbrief. Wij hebben aangegeven dat de andere zaken bespreekbaar zijn en dat wij het totale pakket aan afspraken zullen beoordelen. Op deze manier hebben wij geprobeerd om stappen in de richting van jullie werkgever te zetten.

36-urige werkweek
Jullie werkgever heeft ook gereageerd op onze voorstellen. Wat de 36-urige werkweek betreft geeft werkgever aan dat dit momenteel niet handig is binnen het bedrijf omdat er juist meer werk is en meer mensen nodig zijn.

13e maand
Op ons voorstel voor een 13e maand is er gereageerd dat een deel van de eindejaarsuitering gebruteerd kan worden zodat er meer ruimte ontstaat in de werkkostenregeling om het één en ander te organiseren voor medewerkers. In de praktijk betekent dit geen verschil voor de medewerkers in de eindejaarsuitkering die ze ontvangen.

RVU-regeling
Werkgever heeft aangegeven geen collectieve afspraken te willen maken over de RVU-regeling.

Verlofsparen
Werkgever zou het nader willen onderzoeken in een studiegroep gedurende de looptijd van de cao.

Lonen
Wij hebben gevraagd om een automatische prijscompensatie plus twee procent. Werkgever heeft aangegeven bereid te zijn om de lonen met 2% te verhogen.

Wij hebben geconcludeerd dat werkgever alle voorstellen van de vakbond weigert en enkel 2% loonsverhoging biedt. Wij hebben nogmaals benadrukt dat wij verwachten dat leden hier niet mee akkoord zullen gaan.

De partijen zijn er niet in geslaagd nader tot elkaar te komen en wij hebben nog een lange weg te gaan. De gesprekken worden voortgezet op 29 november. Wij hopen dan betere stappen in de goede richting te zetten.


Mede namens de onderhandelingsdelegatie Ellen Knook, Pancho van Dijk en Jeroen van den Nouland

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
E: s.faez@cnvvakmensen.nl