Stappen gezet, maar cao Glastuinbouw nog niet in zicht

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de Glastuinbouw hebben opnieuw gesproken over een nieuwe cao. Ze zijn elkaar zeker op verschillende punten genaderd, maar tegelijkertijd zijn er op belangrijke punten ook nog grote verschillen. Wat vind jij belangrijke punten voor de cao?

Nog niet overal over eens

Op maandag 13 december vond de tweede ronde plaats van de nieuwe poging om tot een cao Glastuinbouw te komen. We hebben alle voorstellen die op tafel liggen besproken en zijn elkaar op sommige punten ook genaderd. Maar er is pas een afspraak op deze punten als we het over alle punten eens zijn en dat is niet geval. Er liggen nog een aantal zware punten.

Overeenkomsten en verschillen

Over een aantal punten, zoals de wijziging van het toeslagenmodel, vereenvoudiging van de reiskostenregeling, de verjaringstermijn voor wettelijke vakantiedagen en het afschaffen van loongebouw A lijken we het eens te kunnen worden. Op een aantal andere punten, zoals loon, verzekering van het 3e ww-jaar (PAWW), beschermingsafspraken in het jaarurenmodel, uitkering bij arbeidsongeschiktheid en verhogen minimumloon liggen de standpunten nog ver uit elkaar. We hebben afgesproken dat zowel werkgeversorganisaties, als werknemersorganisatie hiermee teruggaan naar hun achterban en dat we donderdag 23 december met elkaar verder praten.

Vragen

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (j.warnaar@cnvvakmensen.nl). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl/glastuinbouw of op Instagram op CNVGroen.

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error