Principeakkoord cao stichting NAK

Er is een principeakkoord bereikt bij stichting NAK voor een nieuwe cao en nu is het woord aan jou!

Na een derde gespreksronde op 11 mei jl. hebben we een principeakkoord bereikt met de directie van stichting NAK over een nieuwe cao. In de afgelopen periode hebben we een drietal rondes nodig gehad om tot dit akkoord te komen. Het bestuur van stichting NAK heeft inmiddels het principeakkoord goedgekeurd. Ik kijk terug op een constructief proces en leg het bereikte akkoord graag met een positief advies aan je voor.

Principeakkoord

We hebben de volgende afspraken gemaakt:
  1. De cao krijgt een looptijd van 1 jaar (van 1 mei 2023 tot en met 30 april 2023;
  2. de salarissen worden geindexeerd per 1 mei 2023 met de AWVN-index van 6,55%;
  3. Eénmalige uitkering van € 1.500,- bruto voor vaste medewerkers die op 1 mei 2023 in dienst zijn, deze wordt betaald in juni 2023 (verrekenen met part-time factor);
  4. Eénmalige uitkering van € 750,- bruto voor tijdelijke medewerkers die het afgelopen CAO-jaar meer dan 6 maanden en minder dan 12 maanden bij de NAK hebben gewerkt (betaalbaar in juni);
  5. Wanneer de AWVN-index op 31 december 2023 hoger is dan 7%, dan vindt een éénmalige compensatie plaats van het verschil tussen de index op dat moment en 6,55%. De compensatie wordt uitgekeerd over de maanden mei-december 2023 aan de medewerkers die in dienst zijn op 1 mei èn 31 december 2023. De compensatie wordt berekend in euro’s op basis van salarisschaal H9 en wordt uitgekeerd in januari 2024;
  6. Tijdelijke verhoging kilometervergoeding en maximum reiskostenvergoeding (zie akkoord vorig jaar) wordt met een jaar verlengd;
  7. De huidige verkennende samenwerking tussen OR en NAK om te komen tot een IKB regeling (inclusief verlofsparen) zal worden voortgezet;
  8. Ten aanzien van het bijzonder verlof is afgesproken dat artikel 11 lid f wordt uitgebreid en ook gaat gelden voor jubilea bij 55 en 65 jaar.

Toelichting principeakkoord

Het CNV en de arbiedsvoorwaardencommissie van de OR  leggen graag het resultaat aan je voor tijdens een hybride bijeenkomst. Op woensdag 31 mei is er eerste een fysieke bijeenkomst in Emmeloord. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Excursiezaal. Aansluitend om 13 uur volgt nog een digitale bijeenkomst.

Stemming seperaat door leden

Leden van CNV Vakmensen krijgen hierna seperaat een nieuwsbrief toegestuurd waarin zij met een unieke code hun stem kunnen uitbrengen. Stemmen kan vanaf vandaag en uiterlijk 7 juni 2023 10.15 uur.

Graag tot 31 mei!

Niels Rook
bestuurder CNV Vakmensen
06 81419161
n.rook@cnvvakmensen.nl

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error