Oplossing pensioenpremiekwestie DLF

De vakorganisaties en DLF zijn een oplossing overeengekomen om de pensioenpremiekwestie te kunnen afsluiten. In de bijlage vinden jullie de gezamenlijke nieuwsbrief hierover. Vanuit DLF is een bericht gedeeld over het nieuwe pensioenstelsel en dat vakorganisaties, de or en DLF met elkaar in gesprek gaan hierover. Dit is dus een ander onderwerp dan de pensioenpremiekwestie waarover deze nieuwsbrief gaat.

In het kort de overeengekomen oplossing:
  • Vanaf 1 juli 2022 (boekjaar 2022/2023) wordt de PBR niet meer meegerekend in de berekening van de 20% grens.
  • Voor de boekjaren 2020/2021 en 2021/2022 is de PBR wel meegerekend en voor beide boekjaren is de 20% grens overschreden. De eigen bijdrage die betaald is, blijkt te hoog waardoor in de salarisverwerking van maart 2023 het te veel betaalde (0,26% en 0,25%) terugbetaald wordt. 
  • Ondanks dat de PBR vanaf 1-7-2022 niet meer meegerekend wordt, blijft er een eigen bijdrage geïnd worden ter hoogte van 0,25%. In het geval de 20% grens toch niet overschreden wordt, wordt dit weer verrekend met de betreffende werknemers.
Graag verwijzen wij jullie naar de bijlage waarin de gezamenlijke nieuwsbrief is toegevoegd. 

Als jullie vragen of opmerkingen hebben over deze nieuwsbrief of over het nieuwe pensioenstelsel, dan horen wij dit graag.

Cao DLF Seeds & Sience | CNV Vakmensen

Bouke Nieuwenhuijse (kaderlid)
en
Diana Kraan
Vakbondsbestuurder
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag op opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error