Onderhandelingsresultaat nieuwe pensioenregeling Groothandel in Bloemen en Planten

Na maanden van overleg hebben de vakbonden CNV en FNV een onderhandelingsresultaat bereikt met de Vereniging van Groothandelaren in Bloemen en Planten (VGB) over een nieuwe pensioenregeling.

We schreven al eerder dat er een nieuwe pensioenregeling gaat komen welke op 1 januari 2027 start. Dit is een gevolg van wetgeving maar omdat jouw pensioen onderdeel is van cao-afspraken moest er ook met werkgevers worden onderhandeld en dat is nu afgerond.

Solidaire premieregeling

De nieuwe pensioenregeling is een premieregeling. Dat betekent dat de sociale partners afspraken hebben gemaakt over de inleg voor jouw pensioen (de premie) en niet over de hoogte van jouw pensioen. Sociale partners hebben een doel voor ogen waar het pensioen minimaal aan zou moeten voldoen en daar zijn nu afspraken over gemaakt.

De sociale partners willen veel onderdelen van de huidige pensioenregeling behouden. Daarom blijft de inleg voor jouw pensioen stabiel. Sociale partners hebben berekeningen laten maken voor alle (leeftijds)groepen met een pensioen bij PGB. Zodat ze kunnen zien wat de effecten van de nieuwe regeling zijn voor alle doelgroepen in verschillende situaties. Ook blijven het doel van de regeling en de keuzes die je hebt dezelfde.  Uit de berekeningen blijkt dat het doel onder normale economische omstandigheden bereikt wordt.

Stem vóór 28 juli over het resultaat!

Met deze nieuwe regeling komt er een wijziging in de cao. Het pensioen is onderdeel van de cao en bij een wijziging hebben de leden van CNV en FNV het laatste woord.
KLIK HIER om te stemmen. CNV-leden kunnen stemmen over het resultaat tot 28 juli.

De tekst van de transitie hebben we geprobeerd kort en duidelijk op te schrijven. Deze tekst is hier bijgevoegd. Misschien is dat voor jou al voldoende en kan je je stem uitbrengen.

Extra ondersteuning bij je beslissing

Omdat pensioen een complex onderwerp is, organiseren CNV en FNV via Teams een digitale informatieve pensioenvergadering op 16 juli om 19:00 uur. Een pensioendeskundige zal aanwezig zijn om al jullie vragen te beantwoorden over de nieuwe pensioenregeling.

Wil je deelnemen aan deze digitale MS Teams-vergadering op 16 juli, meld je dan hiervoor aan vóór 15 juli per e-mail via a.kasper@cnv.nl
Je ontvangt dan vervolgens de link naar de Teams- vergadering op 16 juli.

Voor meer achtergrondinformatie over de nieuwe pensioenregeling, bezoek ook:

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over jouw werk of het lidmaatschap kan je bij ondergetekende terecht. Maar als je echt goed geïnformeerd wilt zijn, kan je ook de cao-pagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen.
Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.cnv.nl/caos en typ in de zoekbalk Groothandel  Bloemen en Planten en klik dan op jouw cao. Dan kom je op de cao-pagina. Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga naar www.cnv.nl/mijncnv en pas jouw gegevens aan.

Arie Kasper
Bestuurder CNV
M: 06-13 20 84 02
E:  a.kasper@cnv.nl

Downloads