Nieuwe cao voor Agrarische Bedrijfsverzorging

De lonen stijgen met 3,25%, vrije keuze voor de werknemer over de uitbetaling van overuren en een aanvullende verzekering voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid (PAWW). De leden van de CNV Vakmensen en van FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe eenjarige cao.
Leden van CNV Vakmensen hebben zich vorige week in ruime meerderheid uitgesproken voor het onderhandelingsresultaat dat de vakbonden met de werkgevers in de Agrarische Bedrijfsverzorging hebben bereikt. Het akkoord voor een eenjarige cao houdt het volgende in:
  • Een cao voor de periode 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2023.
  • De lonen stijgen per 1 april 2022 met 3,25 procent.
  • De werknemer mag kiezen of hij/zij overuren in geld of in tijd laat uitbetalen.
  • Mensen die thuiswerken krijgen een vergoeding volgens de norm van de Nibud (nu 2 euro per dag)
  • De reiskostenvergoeding wordt 25 cent per kilometer voor alle medewerkers.
  • De sector sluit zich aan bij de uitgebreide werknemersverzekering voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid (PAWW).
Daarnaast zijn de volgende afspraken gemaakt voor de toekomst. In een volgende cao kunnen hier afspraken uit voort komen.
  • Er komt onderzoek om via Stigas de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
  • Werkgevers en vakbonden onderzoeken of een regeling voor vervroegd uittreden mogelijk is.
  • Werkgevers en vakbonden gaan het jaarurenmodel evalueren.
Dank voor de inzet van jullie collega's Martin Hulsink, Albert van Loo en Adrie Kerkvliet die namens onze leden bij de cao-onderhandelingen betrokken waren. De komende tijd zullen we met de kaderleden de openstaande afspraken verder invullen.

Heb je vragen, bel of mail me gerust.


Met vriendelijke groet, Erik Honkoop

Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918
E: e.honkoop@cnvvakmensen.nl
 
Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
 
Lid worden is zinvol. CNV Vakmensen