Nieuwe cao Glastuinbouw een feit: leden stemmen in

De leden van CNV Vakmensen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao Glastuinbouw. Daarmee is per 1 januari 2024 een nieuwe cao tot stand gekomen. CNV Vakmensen is blij dat er zo snel duidelijkheid is over de nieuwe cao.

Op maandag 15 januari 2024 heeft CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao Glastuinbouw. Dit onderhandelingsresultaat hebben wij ter stemming aan ons leden voorgelegd. 92% van de leden hebben aangegeven akkoord te gaan met dit onderhandelingsresultaat. 8% heeft tegengestemd. De kritiek die nog werd gegeven was vooral dat de loonsverhoging de inflatie nog onvoldoende zou hebben gecompenseerd en dat niet iedereen dezelfde verhoging krijgt als het minimumloon, waardoor het loongebouw in elkaar schuift. Toch waren de leden overwegend positief en dat uit zich ook in de stemverhouding. CNV Vakmensen is dan ook tevreden met het resultaat en de snelle duidelijkheid.

Cao Glastuinbouw definitief van kracht

Nu de leden hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat is de cao definitief tot stand gekomen. Belangrijkste punten zijn:

  • Een cao met een looptijd van 15 maanden van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025;
  • Minimaal 7,2% loonsverhoging (4% per 1 januari 2024, 1,7% per 1 juli 2024 en 1,5% per 1 januari 2025) die voor de lagere schalen en treden kan oplopen tot 13,5%;
  • Reiskostenvergoeding naar €0,23 per kilometer;
  • Het vak volwassen loon gaat betaald worden vanaf 19 jaar;
  • Werkgevers hebben toegezegd zich te gaan inspannen om vast werk te stimuleren;
  • Gezamenlijk met Stigas gaat meer aandacht worden besteed aan hoe je gezond kan blijven werken bij hitte.

Nu gaan we aan de slag om dit ook op te nemen in de cao-teksten en deze zo snel mogelijk beschikbaar te maken. Als we zover zijn, krijg je daarover bericht.

Dank!

Namens CNV Vakmensen wil ik jullie bedanken voor jullie actieve betrokkenheid via de enquête, de appgroep en via individuele vragen. Dit heeft zeker geholpen om tot dit resultaat te komen. Ook wil ik de cao-commissie Glastuinbouw van CNV Vakmensen bedanken voor hun hulp deze ronde om met mij te spreken over onze inzet en wat ze van de verschillende onderwerpen vonden tijdens de cao-onderhandelingen. Tenslotte wil ik cao-commissielid Rick van Rijn bedanken dat hij naast mij bij alle onderhandelingen aanwezig is geweest en mij met zijn kennis van de Glastuinbouw heeft versterkt. Een vakbond is zo sterk als haar leden zijn en samen waren we sterk deze onderhandelingen.

Op de hoogte blijven

CNV Vakmensen stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar haar leden over de cao en andere ontwikkelingen in de Glastuinbouw. Als je nog directer op de hoogte wilt worden gehouden, kun je ook lid worden van onze WhatsApp groep. Ook je collega’s die geen lid zijn, kunnen daar lid van worden. Als je je wilt aansluiten bij de WhatsApp groep kun je op je telefoon deze link gebruiken.

Verder kan iedereen, lid of geen lid, ook meepraten op de cao-pagina Glastuinbouw, vragen stellen of iets aan de orde brengen. Je hebt alleen een account nodig. Dit is ook voor je collega’s die (nog) geen lid zijn maar wel een mening hebben over de cao en willen meepraten. Meer informatie over de cao Glastuinbouw kun je vinden op de cao-pagina www.cnvvakmensen.nl/glastuinbouw .

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je ook met mij contact opnemen.

Jeroen Warnaar
Onderhandelaar CNV Vakmensen
06 2035 4990
j.warnaar@cnvvakmensen.nl