NAK cao onderhandelingsresultaat bereikt

Cao onderhandelingsresultaat bereikt.

Cao onderhandelingsresultaat bereikt       

Afgelopen dinsdag hebben we de tweede overlegronde gehad om te komen tot een nieuwe cao voor de NAK.

Nadat beide partijen terugkwamen met gewijzigde voorstellen is er opnieuw in goede harmonie onderhandeld. De vergadering is een aantal keren geschorst om de voorstellen in kleiner comité door te spreken en met tegenvoorstellen te komen.  Daarbij hebben beide partijen water bij de wijn gedaan om tot het onderstaande resultaat te komen.

We kunnen jullie melden dat dit overleg heeft geleidt tot een onderhandelingsresultaat, onder het voorbehoud van goedkeuring van het bestuur van de NAK en instemming van de werknemers.

We hebben de volgende afspraken gemaakt:

  1. De looptijd is 12 maanden;
  2. Een loonsverhoging in procenten en centen waarbij we hebben vast houden aan de bestaande systematiek van de AWVN index ten tijde van de onderhandelingen was die 2.7%. Daarnaast zullen alle treden in de loonschalen met ingang van de nieuwe Cao worden verhoogd met € 42,50 wat een gemiddelde loonstijging geeft van 1,35%. Dat leidt tot een gemiddelde loonstijging van zo'n 4% over een periode van 12 maanden. 
  3. De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer wordt voor de duur van deze cao verhoogd tot € 0,23 per kilometer. De reiskosten voor een dienstreis worden voor de duur van deze Cao verhoogd van € 0,29 cent p/km naar € 0,35 cent per kilometer.
  4. Er wordt in samenspraak met de arbeidsvoorwaardencommissie en P&O een begin gemaakt met het vormgeven van het IKB (individueel keuzebudget) zodat deze uiterlijk per 1 januari 2024 kan worden ingevoerd. Daarin zullen ook de mogelijkheden rondom duurzame inzetbaarheid worden meegenomen.
  5. De mogelijkheid om jaarlijks meer bovenwettelijke dagen te verkopen, namelijk 10 op jaarbasis;
  6. De werknemers krijgen de mogelijkheid tot verlofsparen.

Het CNV en de Arbeidsvoorwaarden commissie leggen jullie graag het resultaat voor tijdens een digitale bijeenkomst op woensdag 20 april om 13.00 uur. Gebruik deze link om deel te nemen aan de vergadering.

Graag tot morgen. 

Vriendelijke groet, 

Hank Oomkes
Bestuurder CNV Vakmensen

M: 06 5160 2057
E: h.oomkes@cnvvakmensen.nl