Loonbod werkgevers Tuinzaden ruim onvoldoende

Werkgevers in de Tuinzaadsector (Plantum) hebben bij de onderhandelingen over een nieuwe cao een loonbod van 3,7% op tafel gelegd. CNV Vakmensen vindt dit loonbod gezien de hoge inflatie, de werkdruk en hoe de sector er financieel voor staat ruim onvoldoende. Maandag 20 november praten we verder, maar de standpunten liggen ver uit elkaar.

Op dinsdag 14 november heeft de tweede ronde van het overleg over de cao Tuinzaden plaatsgevonden. Tijdens het eerste overleg bleek al dat de standpunten ver uiteen lagen en dit werd tijdens het tweede overleg bevestigd. Het overleg spitst zich toe op de loonsverhoging. Dit komt doordat we de afgelopen jaren te maken hebben gehad met hoge inflatie die nog maar voor een deel is gecompenseerd en dat ook de voorspelde inflatie voor 2024 nog stevig is (tussen de 3,5% en 4%). Daarnaast zien we dat het goed gaat in de sector en dat de werkdruk is toegenomen en vinden we dat daar best iets in loon tegenover mag staan. Daarom hebben de vakbonden een reële loonvraag gesteld van 7,5%. Daarvan is 3,8% compensatie voor de verwachte inflatie in 2024, ongeveer 2,6% nog ter compensatie van de hoge inflatie in de afgelopen jaren en ruim 1% extra als extra beloning voor de hoge werkdruk en de goede financiële situatie in de branche.

Werkgevers bieden 3,7% loonsverhoging

Werkgevers blijven echter benadrukken dat de bedrijfsomstandigheden het afgelopen jaar zijn verslechterd als gevolg van diverse kostenstijgingen. Bovendien constateren ze dat de groei in de sector afneemt en dat de omzet van verschillende bedrijven onder druk staat. Zij vinden een dergelijke loonstijging onverantwoord en die past in hun ogen ook niet bij de omstandigheden waarin de sector verkeert. Ze vinden dat een evenwichtige loonontwikkeling op langere termijn beter voor de sector is. Daarentegen is het voor bedrijven noodzakelijk om te blijven investeren innovatie. Wij erkennen dat bepaalde bedrijven minder goed presteren, maar dat heeft ook te maken met hun product portefeuille, waaronder de gewasbeschermingstak die minder presteert. Als we breed kijken dan zien we overall dat de bedrijven nog steeds groeien en mooie resultaten realiseren.

Op grond van hun beeld van de situatie in de sector hebben werkgevers 3,7% loonsverhoging geboden. In eerste instantie baseerden ze dit loonbod op compensatie van de inflatie voor 2024. Later gaven ze aan dat dit ter compensatie was van de gemiste inflatie over de jaren 2019 tot en met 2023. Beide moeten wat ons betreft gecompenseerd worden (zowel gemiste inflatie over het verleden als de inflatie over 2024), dus we snappen niet goed waarom werkgevers alleen het een of alleen het ander willen compenseren. Als ze volgens hun redenatie gewoon beiden compenseren zijn we er bijna. Maar dit bleek te logisch gedacht van onze kant. Het loonbod bleef 3,7%.

Meer dan loon

Natuurlijk hebben werkgevers wat meer geboden dan alleen loon:

  • Reiskosten: ze zijn bereid de reiskostenvergoeding te verhogen naar €0,23 per kilometer en het maximum aan kilometers te verhogen naar 35 km;
  • Dienstjubilea: daarover willen ze wat opnemen;
  • Schaal A opheffen en opnemen in schaal B;
  • In de open schalen-systematiek de beoordelingsafhankelijke verhoging van 1,75% naar 2%;
  • Beloning van BBL-studenten;
  • Recht op loopbaanadvies;
  • Verlengen van de afspraak over de Participatiewet;
  • Werkgevers willen op dit moment geen nieuwe regeling rond duurzame inzetbaarheid afspreken en eerst bekijken hoe de afgesproken regelingen in de praktijk werken.

Een aantal van deze zaken, waaronder de verbetering van de reiskostenvergoeding, zijn zeker van belang, maar jullie begrijpen dat de discussie over loon toch de boventoon voert.

Doorpraten

Er ligt dus nog een groot verschil in loonvraag en ook zijn we het op belangrijke andere onderdelen nog niet eens. Maar ondanks het grote verschil tussen loonvraag en loonbod hebben we toch besloten op maandag 20 november door te praten en te bekijken of we er alsnog uit kunnen komen. Wij schatten in dat dit heel moeilijk gaat worden, maar willen alle mogelijkheden benutten om alsnog tot een cao te komen. Wij streven ernaar om voor 1 januari 2024 een cao-akkoord te bereiken, zodat jullie snel kunnen profiteren van een broodnodige loonsverhoging in deze tijd. Na maandag horen jullie dus meer.

Volg de onderhandelingen op de voet

CNV Vakmensen stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar haar leden over de stand van zaken in de onderhandelingen. Als je nog directer op de hoogte wilt worden gehouden, kun je ook lid worden van onze WhatsApp groep. Ook je collega’s die geen lid zijn, kunnen daar lid van worden. Als je je wilt aansluiten bij de WhatsApp groep, kun je op je telefoon deze link gebruiken.

Verder kan iedereen, lid of geen lid, ook meepraten op de cao-pagina Tuinzaadbedrijven, vragen stellen of iets aan de orde brengen. Je hebt alleen een account nodig. Dit is ook voor je collega’s die (nog) geen lid zijn maar wel een mening hebben over de cao en willen meepraten. Meer informatie over de cao Tuinzaadbedrijven kun je vinden op de cao-pagina www.cnvvakmensen.nl/tuinzaden .

CNV Vakmensen doet dit samen met jou!

CNV Vakmensen is een vereniging waar werknemers lid van kunnen worden die samen hun situatie (in dit geval de Tuinzaadbedrijven) willen verbeteren. Die vereniging heeft een onderhandelaar aangesteld die namens die werknemers gaat onderhandelen, maar dit kan die onderhandelaar niet alleen. Hij wordt hierin bijgestaan door een cao-commissie bestaande uit actieve CNV-leden. Maar we hebben ook de hulp van jou en jouw collega’s nodig door met ons mee te denken en te laten weten wat je ergens van vindt. En mocht je collega nog geen lid zijn, dan kan hij/zij dit worden op www.cnvvakmensen.nl/sluit-je-aan . De eerste 6 maanden lidmaatschap van CNV Vakmensen kost dit in totaal €20,23. Dus laten we ons organiseren en actief betrokken zijn bij de cao-onderhandelingen.

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met je CNV-onderhandelaar Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ).

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error