Leden niet akkoord met cao-eindbod Tuinzaadbedrijven

De leden van CNV Vakmensen hebben het eindbod van de werkgevers voor een nieuwe cao Tuinzaadbedrijven met een ruime meerderheid verworpen. Zij vinden een loonsverhoging van 5% te laag om de inflatie van de afgelopen jaren mee te compenseren. CNV Vakmensen heeft werkgevers gevraagd in overleg te gaan over een hoger bod. Verder gaat zij met haar kaderleden in gesprek over mogelijke acties.

Op dinsdag 23 januari 2024 hebben werkgevers van de Tuinzaadbedrijven een eindbod gedaan voor de nieuwe cao. Dit eindbod werd gedaan omdat we er in de onderhandelingen niet uit kwamen. CNV Vakmensen heeft dit eindbod met een negatief advies aan haar leden voorgelegd. Uit de stemming blijkt dat 69% van de leden van CNV Vakmensen tegen het eindbod heeft gestemd. Daarmee kan CNV Vakmensen op grond van dit eindbod geen nieuwe cao Tuinzaden sluiten. Dit hebben wij Plantum, die namens werkgevers onderhandelt, laten weten en we hebben aangedrongen op een overleg om te komen tot een verbeterd bod. Zolang Plantum hier niet op in gaat en/of niet komt met een verbeterd bod moeten wij in overleg gaan met onze kaderleden en leden over eventuele acties.

Leden vinden loonbod te mager

De belangrijkste reden die leden geven voor het afwijzen van het eindbod is dat ze de geboden loonsverhoging onvoldoende vinden voor deze sector. Er is minimaal 1,5% meer loonsverhoging nodig om de inflatie van de afgelopen jaren te kunnen compenseren. En in een goed draaiende sector als de Tuinzaadsector moet dat makkelijk kunnen. Daarnaast missen leden een voor de werkgever verplichte thuiswerkvergoeding en een verbetering van de 80/80/100 regeling om een aantal jaar voor de AOW-datum minder te kunnen gaan werken.

Hoe verder?

Op grond van dit eindbod komt geen cao tot stand. We hebben Plantum gevraagd om te komen met een beter bod. Zolang dat niet het geval is gaan we in overleg met onze kaderleden en leden over de vraag hoe we werkgevers duidelijk kunnen maken dat er een beter bod op tafel moet komen. Daarbij sluiten we het voeren van actie niet uit. Als jij ideeën hebt over hoe we werkgevers in de Tuinzaadbedrijven in het algemeen en/of jouw werkgever duidelijk kunnen maken dat er een verbeterd bod op tafel moet komen, vragen we je een e-mail te sturen naar j.warnaar@cnvvakmensen.nl . Woensdag 14 februari spreken we de kaderleden en daarna hoor je meer van ons.

Wordt lid van de WhatsApp groep: blijf op de hoogte van alles rond de cao

CNV Vakmensen stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar haar leden over de stand van zaken rond de cao. Als je nog directer op de hoogte wilt worden gehouden, kun je ook lid worden van onze WhatsApp groep. Ook je collega’s die geen lid zijn, kunnen daar lid van worden. Als je je wilt aansluiten bij de WhatsApp groep, kun je op je telefoon deze link gebruiken. Meer informatie kun je ook vinden op www.cnvvakmensen.nl/tuinzaden .

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-onderhandelaar Jeroen Warnaar.

Jeroen Warnaar
Bestuurder CNV Vakmensen
M: +31 6-20354990
j.warnaar@cnvvakmensen.nl