Al het nieuws

Leden mogen stemmen over eindbod werkgevers cao Glastuinbouw

leeg

Werkgeversorganisaties in de Glastuinbouw hebben tijdens de 4e ronde na de herstart van de onderhandelingen over een nieuwe cao een eindbod gedaan. CNV Vakmensen is niet geheel tevreden over het resultaat van de onderhandelingen, maar constateert dat dit op dit moment het maximaal haalbare is. Het geeft na 2 jaar weer zicht op een cao voor de werknemers in de Glastuinbouw.

Op maandag 10 januari 2022 vond het vierde overleg plaats van een nieuwe poging om tot een cao Glastuinbouw te komen. We hadden gehoopt er vlak voor Kerst uit te komen, maar dat lukte niet. Ook op 10 januari bleef het moeizaam en kwamen we er niet geheel uit en hebben werkgevers uiteindelijk een eindbod gedaan voor een nieuwe cao.

Hoofdpunten eindbod

  • Looptijd cao tot en met 31 december 2022;
  • Loonsverhoging van 5,5% structurele verhoging (3% per 1 januari 2022 en 2,5% per 1 oktober 2022) en eenmalige uitkering van €500 (op basis van fulltime dienstverband) voor medewerkers die het hele jaar 2021 in dienst zijn geweest en dat op 1 januari 2022 nog zijn;
  • Verjaringstermijn wettelijke vakantiedagen gaat naar 2 jaar, mits werkgevers een duidelijk systeem hanteert en verlof niet geweigerd wordt;
  • De vrijstelling van de overwerkverplichting geldt per 31 december 2022 vanaf 58 jaar in plaats van 57 jaar omdat werknemers gemiddeld ouder worden en vitaler blijven. 2022 wordt als overgangsjaar gezien;
  • De reiskostenvergoeding wordt vereenvoudigd;
  • De 2 loongebouwen in de cao (A en B) worden in elkaar geschoven. Iedereen die nog in loongebouw A zit wordt in het naast hogere salaris in loongebouw B ingedeeld. Niemand mag er door deze operatie in loon op achteruit gaan;
  • Verzekering 3e WW-jaar (PAWW) wordt in aparte stemming voorgelegd aan werknemers in de branche met de vraag of we in de Glastuinbouw wel of niet collectief aangesloten willen blijven bij deze verzekering (nadere informatie hierover volgt);
  • De grenzen voor de onregelmatige uren gaan in de avond van 19.00 uur naar 20.00 uur en op zaterdagmiddag van 14.00 naar 15.00 uur. In ruil daarvoor komt er een onregelmatigheidstoeslag van 50% in plaats van 35%;
  • Het jaarurenmodel blijft bestaan, maar wordt plus-minrooster

Dit zijn de hoofdpunten uit het eindbod. Het integrale eindbod tref je als bijlage aan. Daar vind je de details van het eindbod.

Maximaal haalbare

CNV Vakmensen betreurt het dat we er niet helemaal uit gekomen zijn en het uiteindelijk toch tot een eenzijdig eindbod van werkgevers is gekomen. Liefst hadden we tot een gezamenlijk akkoord gekomen waar we helemaal achter konden staan. Dat is niet gelukt, omdat we het met name over loon niet helemaal eens zijn geworden. Ook de discussie over het 3e WW-jaar (PAWW) heeft daarbij een rol gespeeld. Anderzijds zagen we dat dit op dit moment het maximaal haalbare was, is de cao al 2 jaar verlopen (vorige liep tot 31 december 2019) en vinden we dat de medewerkers Glastuinbouw recht hebben op een cao en een loonsverhoging. Dan moeten diezelfde medewerkers daarover kunnen beslissen.

Leden bepalen of cao tot stand komt

CNV Vakmensen is een vereniging, een vereniging met leden. Als onderhandelaars van die vereniging tot een resultaat komen, in dit geval een eindbod, is er nog geen cao. Pas als de leden van de vereniging instemmen met het resultaat of het eindbod komt die cao tot stand. Daarom leggen we dit eindbod voor een nieuwe cao Glastuinbouw ter stemming aan de leden voor. Als een meerderheid daarmee instemt komt de cao definitief tot stand. We vragen je daarom je stem uit te brengen. 

Klik hier om meteen digitaal jouw stem uit te brengen. 
Ontvang je deze nieuwsbrief via de post, dan kan je jouw stem uitbrengen via de cao pagina. Ga naar www.cnvvakmensen.nl/caos  en type Glastuinbouw in het cao zoekveld.
Stemmen kan tot en met woensdag 26 januari 2022. Daarna weten we of er een nieuwe cao tot stand is gekomen en laten we je dat natuurlijk weten.

Collega’s kunnen meestemmen

Mochten je collega’s ook mee willen stemmen maar nog geen lid zijn, dan kunnen ze lid worden via www.cnvvakmensen.nl/sluit-je-aan/ . Na bevestiging van hun lidmaatschap, kunnen ze dan hun stem uitbrengen. De eerste 6 maanden krijgen ze 50% korting op de contributie.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl/glastuinbouw , via Twitter en Instagram op #CNVGroen en je kunt je via je telefoon abonneren op de WhatsApp-groep CNV cao Glastuinbouw via deze link.


Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error