Koppert biedt eindbod aan

Op maandag 25 maart 2024 hebben wij met jullie werkgever de onderhandelingen voortgezet voor jullie nieuwe cao. In een constructieve onderhandeling heeft Koppert uiteindelijk een eindbod aan de vakbonden aangeboden. Hoewel wij met dit eindbod niet alles binnen kunnen halen wat we oorspronkelijk hadden willen hebben, zit Koppert op dit moment in een (zeer) moeilijke financiële situatie. Koppert geeft aan dat zij met dit eindbod op dit moment het maximaal financieel haalbare aanbieden. Het CNV legt dit eindbod dus met een neutraal stemadvies aan jullie voor.

Het eindbod in het kort

De belangrijkste onderwerpen afgelopen onderhandeling waren het loon en de reiskostenvergoeding.
In het eindbod komen in ieder geval de volgende zaken aan de orde:

  • Een cao met een looptijd van 2 jaar (1 februari 2024 tot 1 februari 2026);
  • 4% salarisstijging per 1 juli 2024 voor alle medewerkers ingedeeld in de salarisschalen Hay 8 tot en met Hay 16;
  • Een eenmalige uitkering van 2 x € 200,- netto voor alle medewerkers in Hay 17 tot en met Hay 22 met uitzondering van de directie;
  • 3% salarisstijging per 1 april 2025 voor alle medewerkers van Hay 8 tot en met Hay 22;
  • Medewerkers woonachtig tussen de 0 – 10 km enkele reis ontvangen vanaf 1 februari 2024 een reiskostenvergoeding van 0,23 per km ongeacht de wijze waarop zij naar het werk komen;
  • Medewerkers die woonachtig zijn tussen de 10 – 30 km enkele reis ontvangen vanaf 1 februari 2024 een reiskostenvergoeding van 0,23 cent per km ongeacht de wijze waarop zij naar het werk komen;
  • In 2024 (over het jaar 2023) een uitkering van een bonus van 50% van het bonusrecht, afhankelijk van het behalen van de persoonlijke bonusdoelen. Bij niet behalen van persoonlijke doelen geldt geen bonusuitkering;
  • Performance Management 2024: een beloningsmatrix waarbij gemiddeld een salarisverhoging geldt van 2% waarbij het percentage afhankelijk is van Relatieve Salarispositie van de medewerker en zijn of haar en beoordelingsscore;
  • Het voorzetten van de mogelijkheid om de vakbondscontributie uit het brutoloon netto te laten vergoeden met gebruik van de WKR;
  • De indexatie van de werkgeversbijdrage.

Het eindbod zoals gegeven door jullie werkgever is bijgevoegd, neem je tijd en lees deze zorgvuldig door.

Ledenbijeenkomst op 4 april 2024 te Koppert in de Portocabin-zaal

Ik ga graag met jullie in gesprek over dit eindbod en de consequenties ervan. Ook over het eindbod in relatie tot de moeilijke financiële situatie, zoals aangegeven door Koppert, ga ik graag met jullie in gesprek. Op 4 april 2024 van 11.45 tot 12.30 uur organiseert het CNV daarom een ledenbijeenkomst in de Portocabin-zaal. Wij zien jullie graag daar.

Stemmen

De stemming zal later digitaal plaatsvinden na de ledeninformatiesessie. Alleen leden kunnen stemmen. Voor deze digitale stemming ontvangen jullie een aparte uitnodiging en nieuwsbrief.

Praat mee

Volg ons op de cao-pagina waar je mee kunt praten over de cao en vragen kunt stellen. Ga naar de cao-pagina: Cao Koppert | CNV Vakmensen - Land- en Tuinbouw | CNV Vakmensen

Aron Foppen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 8191 9719
a.foppen@cnvvakmensen.nl

Downloads