Kleine stapjes na voortvarend begin cao Tuinzaden

Vakbonden en Plantum hebben op dinsdag 8 november weer overleg gehad over de cao Tuinzaden. Tijdens de eerste ronde hebben we uitgesproken snel tot een cao te willen komen. Dat blijkt lastiger dan gedacht en dat is teleurstellend, maar er zijn weer stapjes gemaakt. Dinsdag 22 november praten we verder.

Plantum en de vakbonden hebben tijdens het eerste cao gesprek uitgesproken snel tot een nieuwe cao te willen komen. Op dinsdag 8 november hebben wij een inhoudelijke reactie ontvangen op onze cao voorstellen, waarbij de werkgevers hun loonbod hebben van verhoogd van 4% naar 5%  voor een cao looptijd van 1 jaar. Daarnaast willen de werkgevers een eenmalige uitkering doen van € 750,-. Ook al hebben we constructief overleg zijn we toch teleurgesteld over het nieuwe bod van de werkgevers. We hebben een tegenbod gedaan, waarbij wij uitgaan van een cao voor 1 jaar met een nominale bruto verhoging van €150 per maand en een procentuele verhoging van 2.5%. Dit komt neer op een verhoging van ongeveer 8,5% voor de laagste betaalden en ongeveer 5,5% voor de mensen in de top van schaal H. Daarnaast willen wij eenmalige bruto uitkering van € 1000,- per 1 januari 2023. Ook de andere standpunten liggen nog uit elkaar, maar gaan we dinsdag 22 november verder praten met als doel te komen tot een nieuwe cao Tuinzaadbedrijven

Wat ligt er concreet op tafel?

Er ligt nu een verhoogd loonbod van 5% per 1 januari 2023 met eenmalige uitkering van € 750 voor een cao looptijd van 1 jaar. Volgens werkgevers is dit hoogste loonbod dat ooit tijdens een cao-ronde op tafel is gelegd. Wij hebben onze teleurstelling uitgesproken over dit loonbod, omdat het weliswaar hoger is dan de afgelopen jaren, maar mager afsteekt tegen de hoge inflatie (kosten voor energie en levensmiddelen), de bedrijfswinsten en afspraken die inmiddels in andere sectoren tot stand komen.

Daarnaast hebben we ook inhoudelijk gesproken over het voorstel van de werkgevers om een 80/80/100 regeling in de cao op te nemen en daarvoor moeten volgens de werkgevers de vitaliteitsdagen worden ingeleverd. Daarnaast willen werkgevers de ruimte hebben om eventueel een ander duurzaam inzetbaarheid maatregel met de OR vorm te geven. Wij vinden dit voorstel te mager, want willen eigenlijk 90% betaling voor 80% werken in deze regeling. Wel zou je het kunnen zien als een eerste stap richting een goede seniorenregeling, maar dan wel onder een aantal voorwaarden:

  • de vakbonden betrokken moeten worden bij het negatief afwijken van dit voorstel.
  • de vitaliteitsdagen worden behouden, omdat het financieel voordeel bij dit voorstel te beperkt is
  • deze vitaliteitsdagen kunnen alleen ingeruild kunnen worden indien de  80/80/100 regeling wordt verbeterd.

Verder moeten we helaas vaststellen dat het opnemen van een collectieve RVU regeling op dit moment een brug te ver is, maar dat bovenstaande regeling 80/80/100 regeling een stap in de goede richting is.

Ten aanzien van reiskosten, thuiswerkregeling zien we ruimte ontstaan, maar moeten de werkgevers dit nog nader met hun achterban bespreken. Verder blijven vasthouden aan het voorstel om het wettelijk minimumloon per 1 januari te verhogen. Hiermee creëren we aan de onderkant van het loongebouw meer koopkracht en is het o.a. voor de seizoenkrachten aantrekkelijker om in deze sector werkzaam te zijn.

Aan het eind van het overleg op 8 november hebben de werkgevers geschorst en is er nog geen ander concreet loonvoorstel van de werkgevers dan de 5% voor een jaar met €750 eenmalig. Wij hebben nu afgesproken om dinsdag 22 november verder te praten over de loonsverhoging en de overige cao voorstellen. Wij blijven ons inzetten om op korte termijn tot een goede cao Tuinzaadbedrijven te komen. Kortom, wordt vervolgd.

Hoe verder?

Op dinsdag 22 november praten we verder over een nieuwe cao per 1 januari 2023. We hebben van beide kanten uitgesproken om ons best te gaan doen om per 1 januari 2023 een nieuwe cao Tuinzaadbedrijven af te sluiten.

De kracht van de vakbond

Wij willen jullie er nogmaals op wijzen dat de kracht van de vakbond mede wordt bepaald door de input van onze leden en met name om de zichtbaarheid en om de positie van de CNV Vakmensen te versterken. Een groep actieve leden is dus voor ons van groot belang. Als je mee wilt denken over de nieuwe cao, kun je aansluiten  bij onze kadergroep. Als je geïnteresseerd bent, kun je dit melden aan CNV-bestuurder Jeroen Warnaar.

Als je nog vragen en/of opmerkingen hebt dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl/tuinzaden .

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error