Hulp bij vragen over transitievergoeding QLP

Inmiddels is er meer duidelijkheid over de situatie bij QLP in Sexbierum. Vorige week hebben wij van Meinte Meindertsma te horen gekregen dat de stekker er deels uit gaat. Ook de medewerkers zijn hier vorige week over geïnformeerd. Concreet betekent dit dat het contract van een groep medewerkers dat afloopt op 30 november 2022, niet wordt verlengd. De medewerkers met een vast contract blijven voorlopig aan voor de lopende teelten en het winterprogramma.

In het voorjaar 2023 zal worden gekeken of een doorstart mogelijk is. Dat hangt af van de energieprijzen op dat moment. Dit is niet het nieuws waar we met elkaar op hoopten en we kunnen ons goed voorstellen dat de impact groot is.

Transitievergoeding

De medewerkers van wie het contract afloopt op 30 november 2022, hebben een brief gekregen van de werkgever met daarin een transitievergoeding. De transitievergoeding is een wettelijke vergoeding die je krijgt wanneer de werkgever het initiatief heeft genomen om jouw dienstverband te beëindigen.
De hoogte van de transitievergoeding wordt (mede) bepaald door de duur van jouw dienstverband en jouw salaris. Wij begrijpen dat je hier vragen over hebt en helpen je dan ook graag op weg. Zo kunnen onze juristen jouw transitievergoeding voor je narekenen, zodat je er zeker van bent dat je krijgt waar je recht op hebt.

Ondersteuning juridische afdeling CNV

Hiervoor kan je gebruik maken van ons contactformulier: CNV Vakmensen: de vakbond voor vakmensen - Home - Contact | Vakmensen . Een collega van de juridische afdeling neemt vervolgens contact met je op. Wat we in ieder geval van je nodig hebben om jouw transitievergoeding na te rekenen is: jouw contract, jouw loonstroken van de afgelopen twaalf maanden, de aanzegbrief van de werkgever en de brief waarin de transitievergoeding staat vermeld. Handig is om deze gegevens alvast te verzamelen.

Vragen?

Heb je andere vragen, neem dan gerust contact met mij of met mijn collega Sijtze de Bruine op. Dat kan per mail: m.nip@cnvvakmensen.nl of s.debruine@cnvvakmensen.nl

Marjolijn Nip 
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-38 75 36 64
E  m.nip@cnvvakmensen.nl