Groen, Grond en Infrastructuur: jouw koopkracht en de cao

De kosten van levensonderhoud stijgen de laatste tijd explosief. De energierekening, de boodschappen, reiskosten: het wordt allemaal duurder. Maar wat kan jouw vakbond daaraan doen?

Nieuwe cao

Jouw vakbond CNV Vakmensen heeft in november van het vorige jaar een nieuwe cao afgesloten voor de jaren 2022 en 2023 met daarin loonsverhogingen van in totaal 6%! Dat leek toen een prima resultaat; alle leden stemden met deze cao in. Maar… toen konden we niet voorspellen wat we nu meemaken. Een torenhoge inflatie (jouw euro wordt minder waard) en stijgende kosten.

Omdat we een cao Groen Grond en Infrastructuur hebben afgesloten voor een periode van 2 jaar zou je kunnen denken dat daar geen wijziging in kan worden aangebracht; immers afspraak is afspraak!

Praten met werkgevers

In de cao hebben we een aparte afspraak staan die de mogelijkheid biedt om in elk geval met werkgevers te gaan praten als daar een bijzondere aanleiding voor is. De exacte tekst luidt:

Deze cao geldt voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. §2 Wijziging Art. 4 Tussentijdse wijziging Lid 1

Wanneer zich gedurende de looptijd van de cao buitengewone omstandigheden voordoen, die voor cao partijen aanleiding geven tot het aanbrengen van tussentijdse wijzigingen, is iedere partij bij deze cao bevoegd om de andere partijen op te roepen om dit te bespreken. De andere partijen zijn verplicht aan dit verzoek te voldoen. Lid 2 Als er geen overeenstemming kan worden bereikt over de aan te brengen wijzigingen, wordt het geschil beslist door een arbitragecommissie. De partijen die bij deze cao betrokken zijn, wijzen deze commissie zelf aan. De arbitragecommissie stelt de regels voor de behandeling van het geschil op. Lid 3 De uitspraak van de arbitragecommissie is voor partijen bindend.

Jouw vakbond CNV Vakmensen is van mening dat er sprake is van buitengewone omstandigheden! Daarom hebben we deze week contact opgenomen met de werkgevers (Cumela) en aangegeven dat wij overleg wensen over de ontstane situatie.

We hebben nu een afspraak gemaakt om eind deze maand met elkaar te gaan praten! Dat is op zichzelf goed nieuws maar…

We moeten geen verwachtingen wekken die we niet waar kunnen maken. Ook werkgevers hebben aangegeven dat de kosten van de bedrijven stijgen en de omvang van het werk niet is gegarandeerd. Kortom: laten we het gesprek samen aangaan en bespreken welke mogelijkheden er zijn.

CNV Vakmensen zal inzetten op koopkracht van de werknemers en daardoor ook op behoud van werknemers voor onze sector.

Meepraten over cao?

En dan nog even dit: wil je meepraten met collega’s over jouw cao? Dat kan; meld je aan voor een kennismaking met Peter de Jong.

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met jouw bestuurder.

Peter de Jong
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 5160 1967
E p.dejong@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error