Eindbod werkgevers cao Tuinzaadbedrijven ondermaats

Werkgevers in de Tuinzaadsector bieden niet meer dan 5% loonsverhoging voor nieuwe cao. Vakbonden hebben een uiterste poging gedaan tot een betere afspraak te komen, maar dat bleek niet mogelijk. Werkgevers hebben een eindbod gedaan en de vakbonden leggen dit met een negatief advies ter stemming aan hun leden voor.

Op dinsdag 23 januari 2024 heeft het vijfde en extra overleg plaatsgevonden over een nieuwe cao Tuinzaden die per 1 januari 2024 zou moeten ingaan. Eind december 2023 kwamen we er niet uit en was het gat groot (4,5% tegenover 6,5%). We zijn uit elkaar gegaan om opnieuw met de achterbannen in gesprek te gaan en te bekijken welke ruimte er nog was. Op 23 januari bleek er aan werkgevers kant nog een klein beetje ruimte te zijn tot maximaal 5%. In onze ogen was dit een miskenning van de ruim 1.700 medewerkers die hebben aangegeven dat een loonbod van 4,5% volstrekt onvoldoende was. Ook volgens de onderhandelaars van de vakbonden was dit onvoldoende. We vroegen minimaal 6% verhoging. Ondanks verschillende tegenvoorstellen in een laatste poging tot overeenstemming te komen, bleek ook dit niet haalbaar. Het was zeer frustrerend om met werkgevers te onderhandelen die geen mandaat hadden.

Werkgevers doen eindbod

Omdat we er niet uit komen, hebben werkgevers besloten een eindbod te doen. Wij vinden dit eindbod onvoldoende. De voornaamste reden is het zeer magere loonbod van 5%. Hierdoor worden niet alleen het schaalsalaris, maar ook alle andere salariscomponenten in de tuinzaden uitgehold. Denk hierbij aan vakantietoeslagen, eindejaarsuitkeringen en pensioenopbouw. Kortom, het loonbod is niet alleen ondermaats, maar ligt ook ruim onder het landelijke gemiddelde van 7,3% loonsverhoging in 2023. Door dit loonbod ontstaat er structureel een achterstand van 2,3% en wordt de inflatie van de afgelopen jaren onvoldoende gecompenseerd. Wij vinden dit eindbod onvoldoende en adviseren jullie om tegen te stemmen. Als we dit eindbod niet accepteren komt er op korte termijn geen cao en/of zullen we actie moeten gaan voeren om alsnog een betere cao af te dwingen bij werkgevers.

Hoofdpunten eindbod

De hoofdpunten uit het eindbod zijn:

  • Cao-looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024;
  • Loonsverhoging van 5% per 1 januari 2024;
  • Functiegroep A vervalt;
  • Minimum percentage in verhogingsregeling bij eigen beoordelingssysteem wordt vastgesteld op 2% (in plaats van 1,75%);
  • Jubileumuitkering van een bruto maandsalaris bij 25 en 40 jaar dienstverband;
  • Reiskostenvergoeding wordt verhoogd naar € 0,23 per kilometer voor kilometers tussen de 5 en 35 km enkele reis;
  • Internationale reisdagen gemaakt door medewerker van functieniveau H of hoger worden gecompenseerd door maximaal een werkdag;
  • Werkgevers onderzoeken of deelname aan project internationale solidariteit mogelijk is.

Natuurlijk staan hier best wat punten bij die we van belang vinden en die hoofdzakelijk ook zelf hebben voorgesteld, maar de optelsom van loonsverhoging en het aanbod van werkgevers op andere punten vinden we onvoldoende (werkgevers waren onder andere niet bereid de 80/80/100 regeling te verbeteren). Daarom geven wij een negatief stemadvies. Dit wordt gesteund door de cao-commissie van CNV Vakmensen die hier op 24 januari 2024 over gesproken heeft.

Leden bepalen

We zijn een vereniging dus uiteindelijk bepalen de leden wat er met dit eindbod gebeurt. Daarbij moet bedacht worden dat als dit eindbod wordt afgewezen, er op korte termijn geen cao tot stand komt en/of zullen we actie moeten voeren om alsnog een betere cao af te dwingen bij werkgevers.

Stemmen

We vragen je dan ook je stem uit te brengen over dit onderhandelingsresultaat en adviseren je tegen te stemmen, maar vragen je ook als je tegenstemt om aan te geven of je op enigerlei wijze actie wilt voeren voor een betere cao en of je ideeën hebt hoe we werkgevers duidelijk kunnen maken dat ze een beter loonbod moeten doen.

Je ontvangt straks nog een mail om te kunnen stemmen. Breng uiterlijk 11 februari 2024 je stem uit.

Wordt lid van de WhatsApp groep: blijf op de hoogte van alles rond de cao

CNV Vakmensen stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar haar leden over de stand van zaken rond de cao. Als je nog directer op de hoogte wilt worden gehouden, kun je ook lid worden van onze WhatsApp groep. Ook je collega’s die geen lid zijn, kunnen daar lid van worden. Als je je wilt aansluiten bij de WhatsApp groep, kun je op je telefoon deze link gebruiken.

Verder kan iedereen, lid of geen lid, ook meepraten op de cao-pagina Tuinzaadbedrijven, vragen stellen of iets aan de orde brengen. Je hebt alleen een account nodig. Dit is ook voor je collega’s die (nog) geen lid zijn maar wel een mening hebben over de cao en willen meepraten. Meer informatie over de cao Tuinzaadbedrijven kun je vinden op de cao-pagina www.cnvvakmensen.nl/tuinzaden.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-onderhandelaar Jeroen Warnaar.

Jeroen Warnaar
Bestuurder CNV Vakmensen
M: +31 6-20354990
j.warnaar@cnvvakmensen.nl

Downloads