Eindbod cao DLF opnieuw afgewezen

Op 18 juni hebben de vakorganisaties een personeelsbijeenkomst gehouden naar aanleiding van het besluit van de directie om het afgewezen eindbod niet aan te passen. Wederom was de overgrote meerderheid van de leden tegen het huidige eindbod. Daarop is besloten over te gaan tot het voeren van diverse acties om het ongenoegen kenbaar te maken.

Wij willen jullie vragen om alvast na te denken over het volgende:

  1. Wie van je collega’s is nu geen lid? Maak duidelijk dat dit hét moment is om lid te worden van een van de vakorganisaties. Dit is een zeer belangrijk moment in de geschiedenis van DLF.

  2. Denk na over ludieke acties die jij samen met je collega’s kunt voeren. Heb je goede ideeën? Meld je dan bij een kaderlid of een van de vakbondsbestuurders (zie contactgegevens hieronder).

  3. Betrek ook collega’s die nu nog niet lid zijn van een vakbond om mee te doen met de acties. Samen staan we sterk.

Wij betreuren het dat de directie het zo ver heeft laten komen dat acties noodzakelijk zijn om tot een eerlijke en realistische loonsverhoging te komen. Wij hopen uiteraard dat deze publieksvriendelijke acties de directie ervan doordringt om met een beter bod te komen. Wij blijven open staan voor gesprekken die deze richting op wijzen.

Vragen
Als je vragen, zorgen of opmerkingen hebt over het proces rondom de voorgenomen besluiten en/of het cao proces, benader dan een van de kaderleden of vakbondsbestuurders.

Het cao proces kun je volgen via onze website Cao DLF Seeds & Sience | CNV Vakmensen - Land- en Tuinbouw | CNV Vakmensen

RMU Werknemers
Klaas Jan Priem (kaderlid)
Mel Blonk

FNV Agrarisch Groen
Nel de Winter (kaderlid)
Niels Minnaard

CNV
Bouke Nieuwenhuijse (kaderlid)
Diana Kraan
Vakbondsbestuurder
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnv.nl

Downloads