Al het nieuws

Eerste ronde cao-overleg Agterberg verplaatst

Eén van de cao-onderhandelaars is door overmacht niet in staat om op 29 november deel te nemen aan het geplande cao-overleg. Daarom is besloten het overleg door te schuiven naar de reeds geplande tweede datum; 13 december. Dat geldt ook voor de terugkoppeling naar de leden.  

Aansluitend op dit eerste overleg tussen de onderhandelingspartijen zal een gezamenlijke ledenbijeenkomst plaatsvinden via MSTeams, zodat de onderhandelaars de vakbondsleden kunnen bijpraten over het eerste overleg.

Als je wilt weten hoe het eerste overleg over jouw cao is gegaan kun je je hier opgeven: n.abelskamp@cnvvakmensen.nl .

Dan krijg je de link toegestuurd en kun je de 13e december om 19.00 uur digitaal aansluiten bij de terugkoppeling over het cao-overleg met jouw werkgever. 

In de week voor dit eerste cao-overleg ontvangen de leden een nieuwsbrief met daarin de cao-voorstellen zoals die door jullie zijn aangedragen en naar jullie werkgever worden verzonden.

Met vriendelijke groet,
mede namens,
Angela Jansen,
FNV Bestuurder Agrarisch Groen,

Nancy Abelskamp
Bestuurder CNV Vakmensen,
06-51251159
n.abelskamp@cnvvakmensen.nl