Eerste ronde cao-onderhandelingen Bos en Natuur

Gisteren heeft de eerste onderhandelingsronde plaatsgevonden voor de nieuwe cao Bos en Natuur. In bijlage tref je de voorstellenbrieven aan van zowel CNV Vakmensen als van de werkgevers. Ook geven we een update over dit eerste overleg.

Het zijn bijzondere tijden en dat maakt het er niet makkelijker op aan de cao-tafels. Door de torenhoge inflatie komt de koopkracht van werknemers enorm onder druk te staan. Als vakbond proberen wij voor jullie afspraken te maken om deze koopkracht weer te herstellen, en waar mogelijk ook afspraken te maken voor koopkrachtverbetering. Dit maakt dan ook dat wij met een hoge looneis komen. Dit doen we niet alleen bij deze cao, dit wordt op alle cao-tafels ingebracht. Voor deze cao hebben wij een looneis van 14.3% neergelegd. Dit is voor ons het startpunt van de onderhandelingen.
In de voorstellenbrief van de werkgevers kun je lezen dat de werkgevers niet veel ruimte zien voor een loonsverhoging. Zij hebben tijdens de eerste ronde een loonbod gedaan van 3%. Terecht werd tijdens het overleg ook geconstateerd dat we mijlenver uit elkaar liggen en zijn er zorgen uitgesproken of dit verschil niet te groot is.

De eerste onderhandelingsronde

Tijdens het eerste overleg zijn de volledige voorstellenbrieven toegelicht door partijen. Daarbij is er enige discussie geweest over de financiële onderbouwing van werkgevers en de looneis die wij gedaan hebben.

De werkgevers stellen in hun onderbouwing dat de kosten steeds hoger worden en de opbrengsten steeds lager. Dit zou komen doordat subsidies jaarlijks minimaal geïndexeerd worden, het afnemende aantal donaties en pachtopbrengsten die niet voldoende meegroeien met de inflatie.

Naast een hoge looneis hebben wij meer voorstellen ingediend, de werkgevers hebben zich tot nu toe beperkt tot alleen een loonbod.
Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, we hebben nog maar 1 overleg gehad. Op 23 maart staat de volgende onderhandelingsronde weer gepland. Tot die tijd zullen we ons gaan beraden hoe we met het enorme verschil verder zullen gaan.

Praat mee!

Wij vinden het belangrijk om onze leden tijdens de onderhandelingen zoveel mogelijk te betrekken. Graag vernemen wij van jou hoe jij tegen het loonbod van de werkgevers aan kijkt. Je kunt je reactie direct naar mij sturen via: r.pellis@cnvvakmensen.nl    

Cao-commissie

Wij vinden het belangrijk dat leden nauw betrokken zijn bij de totstandkoming van de cao. Hoe meer leden er meepraten over de cao-onderhandelingen, hoe beter wij voorbereid zijn aan de cao tafel. Wij komen rondom cao-onderhandelingen regelmatig (digitaal) bij elkaar. De taken van de cao-commissie zijn als volgt:

  • vertegenwoordigen van leden in de cao-commissie.
  • Standpunten van leden vertalen naar een goed arbeidsvoorwaardenpakket.
  • Besluiten over de in te dienen cao-voorstellen.
  • Als toehoorder mee naar de onderhandelingen (optioneel).
  • Meepraten over de onderhandelingsstrategie van het CNV.
  • Beoordelen van resultaten van cao-onderhandelingen.
  • Besluiten over de resultaten van de cao-onderhandelingen na raadpleging van de leden.

Lijkt het jou interessant om deel te nemen aan onze cao-commissie? Laat het mij dan weten!

Rick Pellis, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5120 2994 / r.pellis@cnvvakmensen.nl

Downloads