Eerst overleg bonden bij Renewi, dan pas jouw handtekening

Deze nieuwsbrief is voor de werknemers bij Smink-Renewi die naar een andere cao gaan. Op 18 augustus 2022 hebben de drie bonden CNV Vakmensen, FNV en HZC overleg gehad met Renewi. Renewi heeft op ons verzoek de datum van 1 september losgelaten. Je hoeft pas te tekenen, nadat de vakbonden instemmen met de overgang.

Uitleg op papier

Renewi zal eerst aan de vakbonden op papier uitleggen:
- hoe het juridisch precies zit.
- Wat de gevolgen zijn voor je pensioen, en ook
   voor de zwaar werk-regeling (eerder stoppen met werken).
- Hoe het zit met het derde WW en WGA jaar.
- Wat de verschillen zijn tussen de cao’s.
- Wat jullie precies moeten tekenen.
Daarna zullen de vakbonden dat samen met de andere bonden controleren. Wij gaan ervan uit dat Renewi het zorgvuldig doet. Renewi zegt, dat voor velen dit een verbetering is, en dat niemand er slechter van wordt. Je krijgt ook een persoonlijk gesprek met Advema, een pensioenadviseur.

Persoonlijke overzichten

Er zijn al overzichten gemaakt voor iedere medewerker met het vergelijk huidige situatie versus nieuwe situatie. Die mogen nog niet worden uitgereikt, omdat er eerst nog een aantal andere stappen gezet moeten worden. Renewi heeft wel aangegeven dat iedere medewerker op verzoek het eigen overzicht mag inzien. Je kan dat doen door bij Merel Roelofsen kenbaar te maken dat je dit wilt. Bedenk hierbij wel: we zijn nog in gesprek en zaken kunnen hierdoor nog wijzigen. Het is dus niet de bedoeling dat er al een handtekening wordt gezet. De inzage is bedoeld om (een deel van de) onrust weg te nemen. Op verzoek van de bonden heeft Renewi ook toegezegd dat wij vooraf inzage krijgen in wat er door medewerkers precies getekend moet worden, zodat we onze leden goed kunnen adviseren en begeleiden. Kortom: er wordt hard aan gewerkt, de goede wil is er maar er moeten nog wat meer dingen worden onderzocht en afgesproken. We blijven jullie informeren over de ontwikkelingen.

Roel van Riezen, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2034 / r.vanriezen@cnvvakmensen.nl