Derde cao-onderhandeling bij het KCB

Op maandag 6 november 2023 hebben we voor de derde keer onderhandeld over de nieuwe cao. We kijken terug op constructieve onderhandelingen. Helaas blijkt de looptijd van de cao in combinatie met de loonstijging een groot struikelblok in de onderhandelingen te zijn. Onze standpunten en die van het KCB liggen hierin ver uit elkaar. De volgende onderhandeling staat gepland op 27 november a.s.

Tussenstand van het loonbod
Tijdens de 2de onderhandeling heeft het KCB een loonvoorstel gedaan om de lonen per 1 januari 2024 met 6% te laten stijgen en per 1 januari 2025 met 3%. Eerder hebben we aangegeven dat we dit voorstel volstrekt onacceptabel vinden. Een gemiddelde stijging van 4,5% komt niet in de buurt van wat jullie ons als minimale looneis hebben meegegeven. We hebben tijdens de 3de onderhandeling de verschillende opties verkend, zowel in looptijd van de cao als in qua structuur van het loonbod (zoals alleen een bedrag in geld of alleen een percentage of een combinatie hiervan). Ons standpunt is hierin duidelijk: ons voorkeur is een eenjarige cao tenzij het loonvoorstel aanleiding geeft tot een cao met een langere looptijd. Onze absolute voorkeur voor het loonbod is daarbij een bedrag in geld en een bedrag in procenten. Zo profiteren de medewerkers in de lagere schalen, die het zwaarst leiden onder het koopkrachtverlies, het meeste van een loonstijging. Na verschillende schorsingen van de cao-onderhandeling heb ik samen met de KCB-ambassadeurs twee loonvoorstellen voorgesteld:

Loonvoorstel 1
 • een structurele verhoging van het salaris met een bedrag van € 100,- bruto en daarnaast een structurele verhoging van het salaris met 6% per 1-1-2024;
 • per 1-1-2025 een structurele verhoging van 4%.

Loonvoorstel 2

 • een structurele verhoging van het salaris met 6,5% per 1-1-2024 en 6,5% per 1-1-2025.

Tegenbod KCB
KCB heeft beide voorstellen afgewezen. Als tegenbod heeft het KCB structureel 6,5% per 1-1-2024 en 4% per 1-1-2025 geboden.

De 27ste zullen we over het loonvoorstel en de looptijd van de cao verder spreken.

Verder hebben we besproken:
 • We zijn het met het KCB eens geworden over het verruimen van het maximale aantal kilometers enkele reis woon- werkverkeer van 40 naar 60 km. Ook in het toepassen van de fiscale maximale vergoeding van € 0,21 naar 0,23 per kilometer in 2024 vonden we elkaar. Kosten voor het openbaar vervoer 2de klas worden daarbij volledig vergoed. Voor dienstreizen wordt op 1 januari en 1 juli bij de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) opgevraagd wat de geadviseerde kilometervergoeding is. Hierbij zal ook het fiscale maximum worden benut.
 • Veel medewerkers met een nieuwe functiebeschrijving hebben vragen over de waardering van hun functie. Met name het ontbreken van de terugkoppeling door HUCAG wordt door de medewerkers als onvoldoende gezien. KCB neemt dit serieus en wil HUCAG in gesprek laten gaan met de medewerkers die vragen hebben over de waardering van hun functie. Tijdens de looptijd van de nieuwe cao zal KCB HUCAG uitnodigen om een toelichting te geven op de gebruikte Bakkenistmethode. Je kan je hiervoor volgend jaar aanmelden. 
 • Tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek (dit wordt het FIT- gesprek genoemd) komt het takenpakket en de functieomschrijving aan bod. Indien de functie-inhoud niet meer overeenstemt met de functiebeschrijving, wordt deze herschreven en opnieuw ter weging aangeboden. Ook zal in het FIT-gesprek de opleidingsmogelijkheden van de medewerker besproken worden.
 • Over de gevolgen in de situatie dat je functie lager wordt gewaardeerd, zijn we met het KCB nog in gesprek.
 • Alleen als je vrijwillig instemt met een lager ingeschaalde functie, zal je salaris worden aangepast aan het niveau van deze nieuwe functie. Bij onvoldoende functioneren en na het doorlopen van een verbetertraject kan je in een lagere functie worden teruggezet. Als CNV Vakmensen hebben we niet ingestemd met een algemene afbouwregeling van het salaris. Wij vinden maatwerk in deze situatie op zijn plaats.
 • We kwamen met het KCB overeen dat een terugbetalingsregeling voor studiekosten alleen kan worden afgesproken als de opleiding niet noodzakelijk is voor je huidige functie.
 • Voor weekenddagen kunnen jullie 9 uur blijven schrijven, avondconsignatie begint om 16:45 uur en vanaf de start van de nieuwe cao wordt dit bedrag geïndexeerd.
 • De vierdaagse werkweek voor 60-plussers (ook wel de 130+ regeling genoemd) zal duidelijker worden uitgelegd. We zijn met het KCB in overleg over een tekstvoorstel.
 • Er komt een overgangsregeling van 5 jaar waarin medewerkers kunnen kiezen of ze met een dienstverband van 35 jaar of met een dienstverband van 40 jaar een jubileumuitkering van 1 bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld) willen ontvangen. Bij 35 jaar moet over de jubileumuitkering, gezien de fiscale wetgeving, belasting worden betaald. Bij 40 jaar is de uitkering belastingvrij.
 • De cao-bepaling over de salarisbetaling tijdens ziekte blijft behouden. Wij hebben als CNV Vakmensen niet ingestemd met een verslechtering hiervan.
 • Er zal tijdens de looptijd van de nieuwe cao geen studieafspraak komen om de mogelijkheid te onderzoek voor het aansluiten bij een andere cao.

Samengevat, hebben we tijdens deze derde onderhandelingsronde op een aantal onderwerpen goede afspraken met het KCB gemaakt.
Over o.a. loon en de looptijd van de cao bestaan echter nog flinke verschillen. De volgende onderhandeling staat gepland op 27 november a.s. We hopen van harte dat we met het KCB, ook over deze onderwerpen, tot een goed resultaat weten te komen.

Uiteraard houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen in het cao-traject. 

De cao online
Op de cao-pagina KCB kun je vragen stellen of iets aan de orde brengen. Je vindt er alle informatie over het cao-traject. Je hebt geen account nodig. Dit is ook voor je collega’s die (nog) geen lid zijn maar wel een mening hebben over de cao en willen meepraten. Meer informatie over de cao KCB, kun je vinden op jouw cao-pagina.

Maak je collega lid!
Ben je blij met ons? Je kunt ons helpen om nog meer mensen blij te maken, zoals een nog niet georganiseerde collega. Hoe meer leden we hebben, hoe beter we kunnen onderhandelen over jouw arbeidsvoorwaarden. Een nieuw lid aanmelden gaat heel eenvoudig, en je krijgt er zelf ook nog iets moois voor terug. Ga voor informatie en voorwaarden naar CNV leden werven

Nog geen lid? Word lid en stem mee over de cao. Voor meer informatie: 
www.cnvvakmensen.nl/sluit-je-aan/.

Met vriendelijke groet,
Namens de delegatie van CNV Vakmensen,
Ellen Knook
Frans Flisijn
Pancho van Dijk
Tineke Spaargaren
Elisa van den Boogert
(ambassadeurs CNV Vakmensen)

Laura Vermeulen (bestuurder CNV Vakmensen)
E: l.vermeulen@cnvvakmensen.nl

M: 0681419063

 

 

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error