CNV roept werkgevers Glastuinbouw op alsnog tot gezamenlijke cao te komen

De leden van CNV Vakmensen hebben in meerderheid voor het eindbod van werkgevers voor een cao Glastuinbouw gestemd. Aangezien niet alle betrokken vakbonden dit eindbod accepteren, roept CNV Vakmensen werkgevers op om samen met de vakbonden te bekijken of er alsnog tot een gezamenlijke cao kan worden gekomen.

Voor de Kerst hebben werkgevers in de Glastuinbouw aan CNV Vakmensen een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. CNV Vakmensen heeft dit eindbod voor een nieuwe cao voor het komend jaar voorgelegd aan haar leden. Een meerderheid van de leden (en de niet-leden) werkzaam in de sector die bij ons hun stem hebben uitgebracht, heeft voor acceptatie van het eindbod gestemd.

Alsnog gezamenlijke cao mogelijk?

CNV Vakmensen is een vereniging waarin de leden het voor het zeggen hebben en beslissen of er wel of geen cao wordt gesloten. Los daarvan lijkt het ons in het belang van de sector Glastuinbouw om een cao te sluiten met alle betrokken vakbonden. De andere betrokken vakbond heeft gemeld dat een meerderheid van hun leden tegen het eindbod heeft gestemd. Wij roepen de werkgevers in de Glastuinbouw dan ook op om met de vakbonden om de tafel te gaan om te bekijken of alsnog tot een gezamenlijke cao gekomen kan worden.

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met je CNV-onderhandelaar Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl/glastuinbouw of op Instagram via CNVGroen.